Oferta Educaționala

Tema, subiectul și genul (curs, atelier, sesiune, masă rotundă etc.) activității

 

Descrierea succintă a conținutului

 

Perioada

 

     Grup-țintă

 

Instituția de formare/ Formator

APRILIE 2018

Săptămâna zâmbetului

Formarea competențelor de interacțiune și fidelizare a utilizatorilor, prin strategia zâmbet

1-6 aprilie

Bibliotecari, suburbii, manageri, metodiști

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

dr.Lidia Kulikovski

Creative Writing

Dezvoltarea abilităților de scriere creativă sub diferite forme, prin metode inovative

7, 14, 21, 28 aprilie

Utilizatori

CNEPB BM „B.P. Hasdeu”, Dumitru Crudu

Crearea poveștilor digitale

Participanții vor obține competențe de implementare a SMB de creare a poveștilor digitale, destinat copiilor de vârstă școlară mică

11aprilie

 

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

CEF BNC

 „I. Creangă”

Tamara Croitoru

Rodica Gangura

Inovația în biblioteci pentru

Dezvoltarea capacităților intelectuale ale bibliotecarilor, a disponibilităților afective și abilităților practice ale acestora în crearea, monitorizarea și dezvoltarea unei biblioteci moderne

11-13 aprilie

Bibliotecarii școlari (grupul 1)

CNEPB BM

 „B.P. Hasdeu”,

Elena Răileanu, Eugenia Filip

App-Literacy pentru bibliotecari

Cursul oferă abilități de identificare a aplicațiilor, analiza din punctul de vedere a utilizării lor, în scopuri educaționale

17 aprilie

Bibliotecari filiale

BM

CNEPB BM

 „B.P. Hasdeu”,

Ludmila Pînzari

Goodreads. Recomandări de carte (Follow-up)

Dezvoltarea abilităților de promovare a colecției prin platforme interactive online

17 aprilie

Bibliotecari filiale BM

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

Ludmila Pînzari

Elaborarea unui CV digital (Word, CV Maker, Europass, LinkedIn)

Curs modular „Competențe digitale pentru bibliotecari”

Modul 1

Dezvoltarea competentelor digitale ale bibliotecarilor.  CV: cum se completează fiecare câmp in format digital. Cum să-ți completezi un CV convingător. Cum să eviți cele mai frecvente greșeli

18 aprilie,

8 ore academice

Personalul de specialitate din cadrul BNRM și SNB. Utilizatorii BNRM. Aspiranți pentru obținerea/confirmarea categoriei de calificare profesională

CFPC, BNRM

Diana Silivestru

1 TalksLab BM - România „Activitatea ludico-educațională  în bibliotecile publice”

Dezvoltarea abilităților de ludotecari și abilităților de comunicare în public, printr-un parteneriat cu bibliotecarii din România

18-19 aprilie

10 bibliotecari RM

10 bibliotecari România

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

 dr. Lidia Kulikovski

Utilizarea aplicațiilor Kahoot, Quizlet, Socrative, Quizalize

Formarea competențelor de utilizare eficientă a platformelor online, cu scopul de a  inova și spori atractivitatea serviciilor de bibliotecă.

19 aprilie

Bibliotecari filiale BM

 CNEPB BM „B.P. Hasdeu”,

 Ludmila Pînzari

Replicarea serviciului iCan pentru o carieră de succes

Cursul oferă abilități de formare a bibliotecarilor să livreze instruiri pentru regiunile din care vin, dar și să dețină abilități IT: crearea prezentărilor în diferite platforme, elaborarea chestionarelor online, CV digital elocvent etc.

23-25 aprilie

Bibliotecarii din raioanele arondate și suburbii

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”, Elena Răileanu, Maria Burcovschi

Elaborarea chestionarelor și realizarea sondajelor de opinii (Google Forms, Survey Monkey)

Curs modular „Competențe digitale pentru bibliotecari”

Modul 2

Dezvoltarea competentelor digitale ale bibliotecarilor.

Creare de conținut. Procesarea informației.  Comunicare. Securitate. Rezolvarea de probleme

 

 

25 aprilie

8 ore academice

 

Personalul de specialitate din cadrul BNRM și SNB

CFPC BNRM

Victoria Popa

Diana Silivestru

Atelier de animație

Participanții vor obține competențe de implementare a SMB „Atelier de animație” pentru dezvoltarea creativității și abilităților digitale la copiii de 10-16 ani.

25-26 aprilie

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

CEF BNC

 „I. Creangă”

Lolita Caneev

Tamara Croitoru

Advocacy (modulul III)

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre bibliotecar și APL, strategii utile prin care biblioteca obține beneficii în structura și activitatea ei

26,27 aprilie

10 bibliotecari din suburbii și filiale

CNEPB BM „B.P. Hasdeu”, ABRM  dr. Mariana Harjevschi

MAI 2018

Inovația în biblioteci

Dezvoltarea capacităților intelectuale ale bibliotecarilor, a disponibilităților afective și abilităților practice ale acestora în crearea, monitorizarea și dezvoltarea unei biblioteci moderne

2-4 mai

Bibliotecarii școlari

 (grupul 2)

CNEPB BM

 „B.P. Hasdeu”,

Elena Răileanu, Eugenia Filip

Creative Writing

Dezvoltarea abilităților de scriere creativă sub diferite forme, prin metode inovative

5, 12, 19, 26 mai

Utilizatori

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”, Dumitru Crudu

Săptămâna Inovației și Creativității

Este o formă de instruire diferită, în scopul dezvoltării creativității și gândirii    inovative la bibliotecari. Produsul final va fi utilizarea creativității și inovației ca instrument de dezvoltare personală și profesională, zi de zi.

7-11 mai

Bibliotecari din filialele BM

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

dr. Lidia Kulikovski

Managementul Voluntariatului

Oferirea de capacități manageriale pentru bibliotecarii din regiuni, cu scopul de a eficientiza munca bibliotecarilor. Se va aborda conceptul de  managementul voluntarilor ca o metodă inovatoare

14 mai

Bibliotecarii din CRE și raioanele arondate

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”, ABRM

Tatiana Coșeri

Utilizarea e-readerilor și tabletelor (Follow up)

Dezvoltarea competențelor de utilizare optimă a  tabletei și cunoașterea aplicațiilor, în scopul de îmbunătățire și creare a serviciilor noi

15 mai

Bibliotecari din filiale BM, suburbii, raioane.

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

 Ludmila Pînzari

QR code

Scopul instruirii, este de a forma competențe de utilizare a QR code-ului pentru diferite inițiative ale bibliotecii: servicii, e-cărți, logoul online etc.

15 mai

Bibliotecari din filiale BM, suburbii, raioane.

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

Ludmila Pînzari

Ora poveștilor în format modern

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația timpurie a copiilor, vor avea abilități de aplicare a metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor

11 mai

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

CEF BNC

 „I. Creangă”

Eugenia Bejan

Tamara Croitoru

A Excela în Microsoft  Excel

Master-class

Utilizarea barelor de instrumente; crearea de formule și funcții; lucrul cu bazele de date; realizarea graficelor; imprimarea documentelor

16 mai,

1 zi,

8 ore academice

Personalul de specialitate din cadrul BNRM și SNB. Bibliotecari cu responsabilități de evidență statistică

CFPC BNRM

Victoria Popa

Comunicarea online

Formarea abilităților tehnologice pentru utilizarea corectă a mediului online, cu scopul de a comunica cu utilizatorii bibliotecii, dar și atrage alți utilizatori

16 mai

Bibliotecarii din CRE

CNEPB BM

 „B.P. Hasdeu”,

Ludmila Pînzari

Ignite: Vorbitorium

Iginte are ca scop formarea celor mai buni vorbitori publici. Tinerii bibliotecarii își vor dezvolta abilitățile de public speaking, în format IGNITE, pe tema – serviciile în bibliotecă

17-18 mai

22 tineri bibliotecari

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

dr. Lidia Kulikovski

Tableta & Copiii & Adolescenții în bibliotecă

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii de vârstă, vor putea aplica acțiunile de securizare a tabletei

18 mai

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

CEF BNC

 „I. Creangă”

Maria Harea

Rodica Gangura

Tamara Croitoru

Utilizarea Publisher (follow up)

Formare de competențe a utilizării publisher, cu scopul de promovare a serviciilor prin crearea conținuturilor digitale precum: invitație, certificat, agendă evenimentului/instruirii etc.

22 mai

Bibliotecari din filiale BM,

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

Ludmila Pînzari

Servicii moderne/modernizate de bibliotecă:

Formarea competențelor utilizatorilor în domeniul culturii informației

Formarea competențelor utilizatorilor de evaluare a informației.

Ce trebuie să cunoască utilizatorii pentru a utiliza etic și corect informația. Elaborarea, prezentarea și citarea referințelor bibliografice. Dreptul de autor: prevederi legale și morale

Modul 2: Formarea/dezvoltarea competențelor utilizatorilor de a compara și a evalua informația

Modul 3. Formarea/dezvoltarea competențelor utilizatorilor de a organiza, a sintetiza, a utiliza și a comunica etic și corect informația

(curs modular)

23-24 mai,

24 ore academice

Bibliotecari implicați în crearea și dezvoltarea serviciului de formare a competențelor în cultura informației, audienți ai modulului 1 al cursului modular din 7 februarie 2018

CFPC BNRM

Ludmila Corghenci

Design thinking în dezvoltarea serviciilor moderne și atractive pentru copii

Participanții vor obține competențe de evaluare a necesităților copiilor și adolescenților și de proiectare a serviciilor moderne și atractive pentru copii și adolescenți prin aplicarea conceptului design thinking.

23-24 mai

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

CEF BNC

 „I. Creangă”

Eugenia Bejan

Lilia Tcaci

Crearea video-materialelor

Scopul cursului este de a pregăti bibliotecarul pentru munca individuală în programul pentru editarea imaginii în post-producţie. Aceasta înseamnă că formabilii vor putea să introducă singur materialul video în calculator, să editeze și să producă un material promoțional.

23 mai

Bibliotecari din filiale BM,

CNEPB BM

 „B.P. Hasdeu”,

Ludmila Pînzari

Advocacy (follow up)

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre bibliotecar și APL, strategii utile prin care biblioteca obține beneficii în structura și activitatea ei

24 mai

10 bibliotecari din suburbii și filiale

CNEPB BM

 „B.P. Hasdeu”,

  dr. Mariana Harjevschi

Serviciul iCan pentru o carieră de succes (follow up)

Cursul oferă abilități de formare a bibliotecarilor să livreze instruiri pentru regiunile din care vin, dar și să dețină abilități IT: crearea prezentărilor în diferite platforme, elaborarea chestionarelor online, CV digital elocvent etc.

28 mai

Bibliotecarii din raioanele arondate și suburbii

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

 Elena Răileanu, Maria Burcovschi

Ignite: Vorbitorium (follow up)

Tinerii bibliotecarii Vor învăța să treaca peste blocajele psiho-emoționale; să construiască și transmită un mesaj valoros ; să-l prezinte eficient oferindu-i substanță și stil

29 mai

22 tineri bibliotecari

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

dr.  Lidia Kulikovski

Gestionarea blogurilor

Formarea competențelor tehnologice prin utilizarea eficientă a platformei wordpress: formatarea conținutului pe blog, utilizarea corectă a setărilor și aranjarea blogului conform standardelor calității și atractivității paginii web

30 mai

Bibliotecari din filiale BM

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

 Ludmila Pînzari

Statistici pe rețele sociale

Cursul are scopul de a oferi abilități tehnologice, cu privire la calcularea și menținerea unei statistici coerente activității biblioteconomică

31 mai

Bibliotecari din filiale BM

CNEPB BM

 „B.P. Hasdeu”,

 Ludmila Pînzari

IUNIE 2018

Creative Writing

Dezvoltarea abilităților de scriere creativă sub diferite forme, prin metode inovative.

2,9,16,23,

30 iunie

Utilizatori

CNEPB BM

 „B.P. Hasdeu”, Dumitru Crudu

Cultura Calității

Cursul are scopul de a majora capacitatea sistemului biblioteconomic, de a furniza servicii de calitate. Se vor acorda certificate acreditate conform legislației în vigoare.

4 iunie

Bibliotecarii din regiuni

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”, Universitatea de Stat din Moldova Tatiana Coșeri

Crearea unui portofoliu profesional în format digital

Curs modular „Competențe digitale pentru bibliotecari”

Modul 3

Creare de conținut. Procesarea informației. Comunicare. Securitate Rezolvarea de probleme

6 iunie,

12 ore academice

Personalul de specialitate din cadrul BNRM și SNB

CFPC BNRM

Diana Silivestru

Îmbunătățire Curriculară

Asigurarea calității ofertelor educaționale ale CRE, prin dezvoltarea abilităților de organizare și elaborare a curriculei

6 iunie

Bibliotecarii din CRE

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”, ABRM

 dr. Mariana Harjevschi

dr. Lidia Kulikovski

Gestionarea blogurilor

Formarea competențelor tehnologice prin utilizarea eficientă a platformei wordpress: formatarea conținutului pe blog, utilizarea corectă a setărilor și aranjarea blogului conform standardelor calității și atractivității paginii web

11 iunie

Bibliotecari din filiale BM

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

 Ludmila Pînzari

Statistici pe rețele sociale

Cursul are scopul de a oferi abilități tehnologice, cu privire la calcularea și menținerea unei statistici coerente activității biblioteconomică

12 iunie

Bibliotecari din filiale BM

 CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”,

 Ludmila Pînzari

Cultura managerială în bibliotecă

Curs de modernizare a cunoștințelor și deprinderilor

Adaptarea culturii manageriale la cerințele bibliotecii. De ce să optăm pentru cultura managerială? Funcțiile culturii manageriale. Cultura managerială și avantajul competitiv al bibliotecii

13 iunie,

8 ore academice

Personalul de specialitate din cadrul BNRM

CFPC BNRM

Ludmila Corghenci

Ora poveștilor în format modern

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația timpurie a copiilor, vor avea abilități de aplicare a metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor

13 iunie

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

CEF BNC

 „I. Creangă”

Eugenia Bejan

Tamara Croitoru

Managementul Proiectelor

Dezvoltarea abilităților de planificare, organizare, coordonare, de identificarea problemelor și rezolvarea lor prin prisma proiectelor, dar și implementarea ideilor inovative

13-15 iunie

Bibliotecarii din filiale BM și suburbii (managerii)

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”, dr. Lidia Kulikovski

TechMentor

Un modul de formare pentru bibliotecari tineri, pasionaţi de tehnologie și alte discipline, care vor obține competențele necesare pentru a facilita dialoguri ale tinerilor cu mentori ce le pot deschide interesul spre disciplinele STEM  dezvoltându-le capacitatea de gândire creativ productivă, înclinaţia spre inventică, inovaţie şi descoperiri ştiinţifice.

18-21 iunie

16 tineri bibliotecari noi angajați

CNEPB BM

„B.P. Hasdeu”, dr. Lidia Kulikovski

Tableta & Copiii & Adolescenții în bibliotecă

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii de vârstă, vor putea aplica acțiunile de securizare a tabletei

20 iunie

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

CEF BNC

 „I. Creangă”

Maria Harea

Rodica Gangura

Tamara Croitoru

Deprinderi eficiente de WORD

Master-class

Orientarea paginii. Elaborare de  diagrame. Inserarea comentariilor și a referințelor bibliografice. Etica și estetica lucrărilor în WORD

27 iunie,

8 ore academice

Personalul de specialitate din cadrul BNRM și SNB. Audienții cursului „Word pentru începători” din 14 februarie 2018

CFPC BNRM

Victoria Popa

Pentru informații detaliate și înscrierea la cursurile de formare, vă rugăm să contactați conetrele de formare profesională:

 • Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (CFPC BNRM)
  Informație de contact:
  Tel. (22) 24 00 70
  E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 • Centrul de Excelență și Formare al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” (CEF BNC „Ion Creangă”)
  Informație de contact:
  Tel. (22) 99 61 59
  E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 • Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Chișinău, și Asociației Bibliotecarilor din Republic Moldova (CNEPB BM „B.P. Hasdeu”, ABRM)
  Informație de contact:
  Tel. (22) 21 05 76, (22) 21 05 74
  E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  Pentru a completa formularele de înregistrare, accesați http://www.123formbuilder.com/form-2373065/My-Form
roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: office@novateca.md