Oferta Educaționala

DENUMIREA ACTIVITĂȚII

DESCRIERE

PERIOADA

GRUP-ȚINTĂ

INSTITUȚIA DE FORMARE/ FORMATOR

IANUARIE 2018

Wikipedia (1Lib1Ref)

Campania oferă bibliotecarilor și utilizatorilor oportunități de formare a abilităților de scriere a informației pe Wikipedia și creare a conținutului digital.

6 &13 ianuarie 2018

Bibliotecari din suburbiile or. Chișinău și bibliografi

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Clubul Creative Writing

Participanții vor obține abilități de scriere creativă pe diferite tematici, prin metode inovative.

6, 13, 20, 27 ianuarie 2018

Utilizatori (tineri cu vârsta 11 – 25 ani)

Biblioteca Municipală „B. P.  Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Coaching pentru Bibliotecari

Cursul asigură formarea abilităților de coaching în comunicarea cu utilizatorii.

18 ianuarie 2018

Bibliotecari implicați în relații cu publicul

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Utilizarea modulului Circulație în programul eBibliophil

Participanții vor obține abilități de înregistrare a împrumutului de documente, de rezervare a documentelor și înregistrare a restituirii documentelor în programul eBibliophil.

19 ianuarie 2018

Bibliotecari, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

Eugenia Bejan

Alexei Tiosa

Înregistrarea monografiilor în modulul Circulație în programul eBibliophil

Participanții vor obține abilități de înregistrare a documentelor în modulul Circulație al programului eBibliophil.

23 ianuarie 2018

Bibliotecari, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

Virgilia Țîgănaș

Alexei Tiosa

Formarea Formatorilor.

Modul 2:

Arta prezentării și comunicării

 

Caracteristicile unui formator de succes. Principiile comunicării eficiente. Captarea atenției formabililor. Cultura vorbirii. Limbajul corpului.

Ce este și ce nu este un formator?

24-25 ianuarie 2018,

(2 zile, 24 ore academice),

ora 09:00

Formatorii potențiali ai BNRM, formabilii modulului 1 (organizat la 20-21 decembrie 2017)

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM

Replicarea serviciului modern de bibliotecă „Sunt ECO – am portofoliu digital”

Participanții se vor familiariza cu scopul și obiectivele serviciului, vor dezvolta abilități de desfășurare a activităților din cadrul serviciului „Sunt ECO – am portofoliu digital”.

24, 31 ianuarie 2018

10 bibliotecari pentru copii  din bibliotecile publice teritoriale 

Lolita Caneev

Eugenia Mocrinschi

Eugenia Bejan

Elaborarea portofoliului Serviciului Modern de Bibliotecă (SMB)

Participanții vor cunoaște structura portofoliului SMB, vor obține competențe de elaborare și prezentare a portofoliului SMB în vederea atragerii utilizatorilor și partenerilor.

25 ianuarie 2018

 

 

Bibliotecari, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

Tamara Croitoru

Angela Nița

Inovația în Biblioteci

Participanții vor dezvolta abilități în crearea și dezvoltarea serviciilor inovative moderne.

25 ianuarie 2018

 

Bibliotecari din suburbiile și raioanele arondate Chișinău

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Comunicarea eficientă online

Ședință motodologică lunară care va dezvolta abilități de comunicare pe rețele de socializare în bibliotecă. 

26 ianuarie 2018

Șefi de bibliotecă din suburbiile or. Chișinău

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

FEBRUARIE 2018

Serviciul iCan pentru bibliotecari

Participanții vor obține competențe privind crearea prezentărilor în Powtoon, Betable, elaborarea chestionarelor online, a CV-lui digital, etc.

2, 9, 16, 23 februarie 2018

Utilizatori (vârsta 20-40 ani)

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Clubul Creative Writing

Participanții vor dezvolta abilități de scriere creativă pe diferite tematici, prin metode inovative.

3, 10, 17, 24 februarie 2018

Utilizatori (vârsta 20-40 ani)

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Inovația în Biblioteci

 

Follow-up

Cursanții vor împărtăși proiectele privind implementarea serviciilor inovative în bibliotecă, vor obține abilități avansate în aplicarea inovației și vor identifica reușitele și dificultățile implementării.

5 februarie 2018

 

Bibliotecarii din suburbiile și raioanele arondate, filialele Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Ora poveștilor în format modern

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația timpurie a copiilor, vor avea abilități de aplicare a metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor.

6 februarie 2018

 

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

Eugenia Bejan

Tamara Croitoru

Designul grafic

Participanții vor obține abilități de creare a materialelor promoționale în Canva și Fotojet.

6 & 20 februarie 2018

Bibliotecari Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” și cei din suburbii, responsabili de relații cu publicul

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Servicii moderne/modernizate de bibliotecă: formarea competențelor utilizatorilor în domeniul culturii informației 

Biblioteca și conceptul de cultură a informației. Caracteristicile utilizatorului format din punct de vedere a culturii informației. Cultura informației și cultura învățării. Ce competențe trebuie formate de către bibliotecar?

 

7 februarie 2018

(12 ore academice),

ora 10:00

Bibliotecari implicați în inițierea/ furnizarea serviciului de formare a competențelor culturii informației

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (BNRM)

Comunicarea on-line cu utilizatorii

Bibliotecarii vor cunoaște și obține competențe de relaționare online cu utilizatorii prin intermediul  Facebook, Chat online, Hangout.

7 februarie 2018

Bibliotecari responsabili de relații cu publicul

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Gestionarea blogurilor

Follow-up

Webinar

Bibliotecarii vor obține competențe avansate în elaborarea și prezentarea conținutului pe blog.

8 februarie 2018

Centre Regionale de Formare

Bibliotecari din suburbiile și raioanele arondate Chișinău

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Tableta & Copiii & Adolescenții în bibliotecă

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii de vârstă, vor putea aplica acțiunile de securizare a tabletei.

13 februarie 2018

 

 

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

 

Maria Harea

Rodica Gangura

Tamara Croitoru

Utilizarea tabletelor. Servicii pe tablete.

Follow-up

Participanții vor dezvolta competențe de utilizare a  tabletei pentru îmbunătățirea serviciilor moderne de bibliotecă, vor obține abilități avansate de aplicare a inovației, vor identifica reușitele și dificultățile implementării.

13 – 14 februarie 2018

Bibliotecari responsabili de relații cu publicul

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Deprinderi eficiente de WORD

 

Cursul aplicativ este orientat pentru formarea deprinderilor de utilizare a programului de tip birotică. Ține nu numai de deprinderi tehnice, ci și de organizarea corectă a unui document (titlul, aranjarea informației, responsabilitatea etc.)

Etica și estetica lucrărilor în WORD.

14 februarie 2018

(8 ore academice),

ora 09:00

Personalul de specialitate din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Ședința lunară metodologică

Bibliotecarii vor cunoaște tendințele și vor analiza provocările implementării serviciilor.

14 februarie 2018

Bibliotecari, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

App-Literacy pentru bibliotecari

Cursul oferă abilități de utilizare a aplicațiilor în scopuri educaționale.

15 februarie 2018

Bibliotecari responsabili de relații cu publicul

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Design thinking în dezvoltarea serviciilor moderne și atractive pentru copii

Participanții vor obține competențe de evaluare a necesităților copiilor și adolescenților și de proiectare a serviciilor moderne și atractive pentru copii și adolescenți prin aplicarea conceptului design thinking.

15-16 februarie 2018

22-23 februarie 2018

 

Bibliotecari, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

 

Eugenia Bejan

Lilia Tcaci

Formarea Formatorilor

Modul 3:

Utilizarea eficientă și corectă a mijloacelor informațional-tehnice în activitățile de formare profesională continuă

Fortificarea impactului activității de formare continuă prin utilizarea rațională a mijloacelor tehnice

21-22 februarie 2018

(24 ore academice),

ora 09:00

Formatorii potențiali ai Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, formabilii modulelor 1 și 2 (organizat la 20-21 decembrie 2017 și 24-25 februarie 2018)

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Managementul calculatoarelor

Cursanții vor obține abilități avansate în managementul calculatoarelor.

21 – 23 februarie 2018

Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, suburbii, biblioteci arondate

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Crearea poveștilor digitale

Cursul va oferi abilități metodologice pentru crearea poveștilor digitale. 

21 & 22 februarie 2018

Bibliotecari, suburbii, raioane.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Instrumente de comunicare online.

Ședință lunară

Bibliotecarii  vor obține abilități privind relaționarea online (Facebook)

22 februarie 2018

Bibliotecari din suburbii

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Instrumente de comunicare online

 

Bibliotecarii  vor obține abilități privind relaționarea online cu utilizatorii precum: Skype, Hangout, Messenger etc.

26 februarie 2018

Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Comunicare eficienta online.

Ședința trimestrială

Dezvoltarea competențelor în utilizarea eficientă a canalelor de comunicare online.

27 februarie 2018

Bibliotecari din raioanele arondate

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Formare inovatori.

Follow up

Formatorii vor împărtăși proiectele privind implementarea serviciilor inovative în bibliotecă, vor obține abilități avansate în aplicarea inovației, vor identifica reușitele și dificultățile de implementare.

27 februarie 2018

Formatori Centre Raionale de Formare

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” / Biblioteca Târgoviște

Advocacy.

Modulul I

Cursul dezvoltă competențe de modernizare a bibliotecilor prin obținerea deciziilor favorabile din partea autorităților publice locale. 

28 februarie 2018

Manageri Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, suburbii, raioane.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

MARTIE 2018

Advocacy . Modulul I

Cursul dezvoltă competențe de modernizare a bibliotecilor prin obținerea deciziilor favorabile din partea autorităților publice locale. 

1 martie 2018

M Manageri Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, suburbii, raioane.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Serviciul iCan pentru bibliotecari

Participanții vor obține competențe privind crearea prezentărilor în Powtoon, Betable, elaborarea chestionarelor online, CV-lui digital, etc.

2 martie 2018

Utilizatori

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Publisher

Cursul are scopul de a consolida competențe în utilizarea aplicațiilor Microsoft Office.

12-16 martie 2018

Bibliotecarii-formatori ai Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, suburbii, raioane.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Ora poveștilor în format modern

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația timpurie a copiilor, vor avea abilități de aplicare a metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor.

13 martie 2018

 

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

Eugenia Bejan

Tamara Croitoru

Ședința lunară metodologică

Bibliotecarii vor cunoaște tendințele și vor analiza provocările implementării serviciilor

14 februarie 2018

Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Redresarea activității bibliografice: Cum să facem față schimbărilor

 

Documentele – suportul activității bibliografice. Resurse informaționale în domeniul economiei, agriculturii, medicinii, etc. Bibliografierea în cadrul bibliotecii. Cercetarea bibliografică. Servirea bibliografică a utilizatorilor. Mediul profesional al bibliografului.

14-15 martie 2018

 (2 zile, 24 ore academice)

Responsabili pentru activitatea bibliografică în bibliotecile sistemului național

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

App-Literacy pentru bibliotecari

Cursul oferă abilități de utilizare a aplicațiilor în scopuri educaționale.

15 martie 2018

Bibliotecari responsabili de relații cu publicul

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Tableta & Copiii & Adolescenții în bibliotecă

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii de vârstă, vor putea aplica acțiunile de securizare a tabletei.

20 martie 2018

 

 

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

 

Maria Harea

Rodica Gangura

Tamara Croitoru

Management CFR. Retreat

Ședință de recapitulare a rezultatelor și creionarea direcțiilor de activitate a Centrelor de Formare Raionale

20 martie 2018

Formatori ai Centrelor de Formare Raionale (CFR)

Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Advocacy. Modulul II

Participanții vor obține competențe de modernizare a bibliotecilor prin obținerea deciziilor favorabile din partea autorităților publice locale. 

20 & 21 martie 2018

Bibliotecari-manageri din cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, suburbii, raioane.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”

Prezentări interactive. Ședință lunară

Dezvoltarea competențelor digitale în aplicații online și offline pentru elaborarea prezentărilor prin intermediul Prezzi, Emaze etc.

22 martie 2018

Bibliotecari BM, suburbii, raioane.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Utilizarea Google Drive, Gmail.com

Participanții vor obține competențe de utilizarea eficientă a serviciilor Google.

22, 23 martie 2018

Bibliotecari-manageri din cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, suburbii, raioane.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Siguranța pe net: Protejarea datelor cu caracter personal. Control parental.

Consolidarea cunoștințelor IT în domeniul ciberneticii. Cunoașterea diferitor metode de protecție a datelor cu caracter general, aplicații de control parental.

26 martie 2018

Bibliotecari-manageri din cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”,  suburbii, raioane.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Formare formatori.

Wrap-up

Cursanții vor împărtăși proiectele privind livrarea serviciilor inovative în bibliotecă și experiența de formatori.

27 martie 2018

Bibliotecari-formatori din cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

APRILIE 2018

Săptămâna zâmbetului

Participanții vor obține competențe de interacțiune și fidelizare a utilizatorilor prin strategia zâmbet.

1 – 6 aprilie 2018

Bibliotecari, suburbii, manageri

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Ședința lunară metodologică

Bibliotecarii vor cunoaște tendințele și vor analiza provocările implementării serviciilor

14 aprilie 2018

Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Goodreads. Recomandări de carte.

Follow-up

Participanții vor forma abilități privind scrierea/promovarea recomandărilor cărților prin intermediul resurselor online, vor obține abilități avansate de aplicare a inovației, vor identifica reușitele și dificultățile.

17 aprilie 2018

Bibliotecari-formatori din cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, suburbii, raioane.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

App-Literacy pentru bibliotecari

Cursul oferă abilități de utilizare a aplicațiilor în scopuri educaționale.

17 aprilie 2018

Bibliotecari responsabili de relații cu publicul

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

TalksLab BM – România.

„Activitatea ludico-educațională  în bibliotecile publice”

Participanții vor obține abilități de ludotecari și își vor dezvolta abilitățile de comunicare în public, printr-un parteneriat cu bibliotecarii din România.

18 - 19 aprilie 2018

10 bibliotecari RM

10 bibliotecari România

Biblioteca Transilvania

Utilizarea aplicațiilor Kahoot, Quizlet, Socrative, Quizalize

Cursanții vor obține competențe de utilizare eficientă a platformelor online, cu scopul de a  inova și spori atractivitatea serviciilor de bibliotecă.

19 aprilie 2018

Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, suburbii, raioane.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Inovații în bibliotecă (expoziții).

Ședința lunară

Participanții vor obține abilități de gândire creativă pentru crearea expozițiilor non-standard.

18 aprilie 2018

Bibliotecari-formatori suburbii

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Advocacy.

Modulul III

Participanții vor obține competențe de modernizare a bibliotecilor prin obținerea deciziilor favorabile din partea autorităților publice locale. 

25 & 26 aprilie 2018

Bibliotecari-formatori din cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, suburbii, raioane.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

Pentru informații detaliate și înscrierea la cursurile de formare - vă rugăm să contactați conetrele de formare profesională:
- Biblioteca Națională a Republicii Moldova - 022 24 00 70;
- Biblioteca Națională pentru Copii ”Ion Creangă” - 022 59 36 12;
- Biblioteca Municipală ”B.P. Hașdeu - 022 22 33 60.

roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: office@novateca.md