Oferta Educaționala

DENUMIREA CURSULUI

 

DESCRIERE

 

PERIOADĂ

 

GRUP-ȚINTĂ

 

INSTITUȚIA DE FORMARE

OCTOMBRIE 2017

Media Lab

 

Atelier destinat tinerilor care doresc să exploreze tehnici și metode noi de gândire critică vizavi de informația livrată în mediul online.

12-13 octombrie

15:00-16:30

Tineri/utilizatorii bibliotecii

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, CNEPB

Creative Writing

Tinerii învață cum să compună poezii

În fiecare sâmbătă

10:00

Tineri

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, CNEPB

Advocacy avansat modulul I

Cursul oferă competențe de construire a strategiilor moderne de promovare a bibliotecii; elaborare de planuri pentru realizarea activităților de promovare în favoarea bibliotecii publice

12 octombrie

Bibliotecari

Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”, CNEPB

Ignite: Experiența serviciilor BM, BP

Ignite este o metodă de crearea unui eveniment non-standard. Această metodă implică o serie de comunicări cu durata de fix cinci minute realizate de ignite-ști/bibliotecari despre experiența serviciilor în cadrul BM

18 octombrie

Bibliotecari și utilizatori; BM, biblioteci arondate.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB”

Tableta & Copiii & Adolescenții în bibliotecă

 

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii de vârstă, vor putea aplica acțiunile de securizare a tabletei.

18 octombrie

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice

 

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” *

 

Zilele  Educației Non-formale  Hasdeu

 

21-25 octombrie

Bibliotecari și utilizatori

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”

ROI pentru bibliotecari

 

Participanții vor obține competențe în utilizarea instrumentului ROI (return of investment) în inițiativele de advocacy, planificare, dezvoltare, monitorizare si evaluare a serviciilor de biblioteca.

24 octombrie

Bibliotecarii BM/bibliotecile arondate

 

CNEPB/BM

Ora poveștilor în format modern

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația timpurie a copiilor, vor avea abilități de aplicare a metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor.

25 octombrie

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” *

 

Crearea și gestionarea conturilor pe rețele sociale, OPAC. Content marketing

Atelierul se adresează bibliotecarilor - administratori ai conturilor pe mediile sociale, familiarizarea lor cu noțiunea de content marketing în vederea îmbunătățirii prezenței pe web a bibliotecilor.

27 octombrie

Bibliotecarii BM

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Formare Inovatori

Cursul are scopul de a forma inovatori capabili să planifice, să livreze și evalueze inovațiile în biblioteci.

30 octombrie

Bibliotecarii BM

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Programe utilitare (arhivatoare, chestionare on-line, programe de imagini etc.)

Aplicaţii practice pentru fiecare program utilitar menționat

Octombrie

Bibliotecari publici

 

Biblioteca Națională

A Excela în Microsoft Excel

Noțiuni generale. 10 lucruri pe care ar trebui să le știe oricine care lucrează în Excel.  Generarea raportului centralizator de către Centrele Biblioteconomice Teritoriale

 

Octombrie

Victoria Popa

Ecaterina Dmitric

 

Biblioteca Națională

NOIEMBRIE 2017

Evaluarea cantitativă și calitativă a bibliotecii

 

Formarea competențelor de utilizare a indicatorilor de performanță, de analiză și interpretare a datelor statistice în planificarea, raportarea activității, în demersuri și prezentări

1-3 noiembrie

Bibliotecarii BM

 

 

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Instagram - încă o

modalitate de informare online a utilizatorilor

 

Atelierul este destinat bibliotecilor care mențin un cont pe Instagram, verificarea și analiza prezenței pe această rețea socială.

6 noiembrie

Bibliotecari BM

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Formare Inovatori

Formăm inovatori capabili să planifice, să livreze și evalueze inovațiile în biblioteci.

7 noiembrie

Bibliotecarii din Centrele Regionale de Excelență

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Vlogging

Instruirile referitoare la „Biblioteca în mediul on-line” și întâlnirile cu cei mai buni blogeri.

10 noiembrie

Formatorii și administratorii blogurilor a CRE

 

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Ora poveștilor în format modern

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația timpurie a copiilor, vor avea abilități de aplicare a metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor.

 

11 noiembrie

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” *

Atelier Formare Ludotecari

 

Bibliotecarii vor însuși cum să devină ludotecari și să-și inoveze serviciile de bibliotecă

13-15 noiembrie

Bibliotecari

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Cum să organizezi un brainstorming?

 

Bibliotecarii vor fi inițiați și vor obține competențe în utilizarea și aplicarea instrumentului de brainstorming necesar în evaluarea necesităților membrilor comunității și dezvoltarea serviciilor noi pentru acestea.

14 noiembrie

Bibliotecari

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, CNEPB

Tableta & Copiii & Adolescenții în bibliotecă

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii de vârstă, vor putea aplica acțiunile de securizare a tabletei.

 

 

15 noiembrie

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice

 

 

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” *

 

Formare de formatori, atelier de follow-up

Identificarea provocărilor și împărtășirea succeselor în activitatea formării formatorilor de către participanți.

17 noiembrie

Bibliotecarii BM, suburbii și din raioane arondate.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Atelier: Media Lab

 

Acest atelier se adresează tuturor tinerilor, dornici să exploreze tehnici și metode noi de gândire critică vizavi de informația livrată în mediul online.

21-24 noiembrie

15:00-16:30

Tineri

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Servicii moderne și atractive pentru copii

Participanții vor obține competențe de evaluare a necesităților copiilor și adolescenților și de proiectare a serviciilor moderne și atractive pentru copii și adolescenți prin aplicarea conceptului design-thinking.

 

22-23 noiembrie

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” *

 

Recomandări de carte prin intermediul Goodreads, QR code

 

Atelierul se adresează bibliotecarilor,

propunând metode de recomandare a cărților prin intermediul instrumentelor online și QR code

23 noiembrie,

9:30-13:00

bibliotecarii BM

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”

Crearea și gestionarea conturilor pe reţele sociale, OPAC. Pinterest în promovarea activității bibliotecii.

Atelierul se adresează bibliotecarilor -, familiarizarea lor cu aplicația de stocare a imaginilor Pinterest, gestionarea ei în vederea lărgirii prezenței pe web a bibliotecilor.

28 noiembrie

Bibliotecarii BM

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”

Advocacy avansat modulul II

Cursul oferă competențe de construire a strategiilor moderne de promovare a bibliotecii; elaborare de planuri pentru realizarea activităților de promovare în favoarea bibliotecii publice

27 noiembrie

Bibliotecarii

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Evaluarea cantitativă și calitativă

 

Formarea competențelor privind colectarea, prelucrarea, analiza și interpretarea datelor. Sistemul de raportare online ORT. Formularul 6C online.

30 noiembrie

Bibliotecari din suburbiile mun. Chișinău

Biblioteca Municipală „B. P. Haseu”

Standardizarea activității

Cum se aplică noul standard privind indicatorii de performanță a activității bibliotecii

Modul în care se poate măsura performanța bibliotecii. Prevederi ale  SM ISO 11620-2016. Domeniu de aplicare al SM ISO. Utilizarea şi calcularea indicatorilor de performanță. Metodologii concrete. Alegerea de către bibliotecă a indicatorilor de performanță

 

Noiembrie

Bibliotecari

Biblioteca Națională

Managementul aplicativ şi resursele documentare ale bibliotecii. Prevederile Legii cu privire la biblioteci.

Management aplicativ privind resursele de bibliotecă. Strategii şi politici de dezvoltare a resurselor bibliotecii publice. Componenţa colecţiilor de bibliotecă. Resurse electronice. Digitizarea documentelor. Evidenţa colecţiilor.

 

Noiembrie

Bibliotecari

Biblioteca Națională

DECEMBRIE 2017

Follow up. Gestionarea conturilor pe reţele sociale, OPAC. Content marketing. Raportarea activității pe mediile sociale.

Participanții vor demonstra abilitatea de analiză a conținutului din punctul de vedere a conceptului de Content Marketing în vederea raportării corecte a activității pe mediile sociale.

4 decembrie

Bibliotecari

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Media Lab

 

Acest atelier se adresează tuturor tinerilor, dornici să exploreze tehnici și metode noi de gândire critică vis-à-vis de informația livrată în mediul online.

4-7 decembrie

Tineri

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Biblioteca în mediul online

Fortificarea abilităților digitale pentru promovarea CRE.

6 decembrie

Formatorii și administratorii blogurilor a CRE

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Ora poveștilor în format modern

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația timpurie a copiilor, vor avea abilități de aplicare a metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor.

 12 decembrie

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” *

 

Machetarea materialelor promoționale elaborate de biblioteci în Publisher

Atelierul se adresează bibliotecarilor, care vor obține competențe în machetarea unor materiale promoționale simple: semn de carte, carte de vizită, carte poștală, pliant

12 decembrie

Bibliotecarii din suburbii și BM

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Tableta & Copiii & Adolescenții în bibliotecă

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii de vârstă, vor putea aplica acțiunile de securizare a tabletei.

13 decembrie

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

 

 

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” *

Cum să organizezi un Focus Group

 

Bibliotecarii vor fi inițiați și vor obține competente în utilizarea și aplicarea instrumentului sociologic focus group necesar in evaluarea necesităților membrilor comunității si dezvoltarea serviciilor noi pentru acestea.

14 decembrie

Mariana Subțirelu

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Organizarea serviciului modern de bibliotecă „CodeLab – Laborator de coding pentru copii și adulți”

Participanții vor cunoaște etapele de implementare a serviciului și vor putea utiliza tutorialele de pe platforma code.org

15-16 decembrie

Bibliotecari și voluntari - participanți în proiectul „CodeLab – Învață coding la bibliotecă”

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” *

 

Formare Inovatori

Cursul are scopul de a forma inovatori capabili să planifice, să livreze și evalueze inovațiile în biblioteci.

18 decembrie

Bibliotecarii din raioanele arondate

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Advocacy avansat modulul III

Cursul oferă competențe de construire a strategiilor moderne de promovare a bibliotecii; elaborare de planuri pentru realizarea activităților de promovare în favoarea bibliotecii publice

19 decembrie

bibliotecarii

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu, CNEPB

Design thinking în dezvoltarea serviciilor moderne și atractive pentru copii

Participanții vor obține competențe de evaluare a necesităților copiilor și adolescenților și de proiectare a serviciilor moderne și atractive pentru copii și adolescenți prin aplicarea conceptului design thinking.

19-20 decembrie 2017

 

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” *

 

Replicarea SMB „Sunt ECO – am portofoliu digital”

Participanții vor cunoaște scopul și obiectivele, vor avea abilități de a desfășura activitățile din cadrul SMB „Sunt ECO – am portofoliu digital”.

21 & 27 decembrie 2017

13 bibliotecari pentru copii  din bibliotecile publice teritoriale 

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” *

 

Statistici de bibliotecă:  demers managerial, evaluativ şi de advocacy. Sistemul on-line de statistică și ORT: inițiere, îmbunătățiri

 

Percepţia bibliotecii în comunitate. Pledoaria pentru biblioteci începe cu personalul. Relaţii cu APL/fondatori, parteneri reali şi potenţiali. Biblioteca – actor activ în comunitate. Indicatori statistici de reper şi relaţionali: standarde, conţinut, utilizare

 

Decembrie

Bibliotecari

Biblioteca Națională

Cultura informaţiei şi a învăţării în contextul Obiectivelor de Dezvoltare (ODD)

Cultura informaţiei şi a învăţării în contextul ODD. Obiective şi componente ale culturii informaţiei şi a învăţării. Accesarea informaţiei. Evaluarea informaţiei. Utilizarea etică şi corectă a informaţiei. Bibliotecarul şi prevenirea plagiatului

Decembrie

Bibliotecari

Biblioteca Națională

roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: office@novateca.md