12/04/2017

Bibliotecile publice aduc noi investiții pentru comunitate grație parteneriatelor!

Într-un timp al fondurilor reduse și necesităților financiare crescânde, Biblioteca Publică Ocnița, în parteneriat cu Primăria din oraș și AO „Paradis”, a câștigat un grant în valoare de 10 mii de dolari pentru implementarea proiectului „Patrimoniu și identitate locală”, finanțat de Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale prin intermediul Fondului de Granturi Mici 2016.

Inaugurarea unui muzeu de istorie și etnografie în incinta bibliotecii a reprezentat un succes important pentru întreaga comunitate, dornică de a păstra și promova cultura locală și de a face un schimb de informații cu un public mai larg, în special cu diaspora din străinătate.

„Biblioteca publică din Ocnița a fost un partener esențial în implementarea proiectului, oferind suport integral atât pentru amenajarea spațiilor, cât și instruirea tinerilor în domeniul istoriei locale”, a menționat Tomasz Horbowski, Directorul Solidarity Fund PL în Moldova.

Proiectul a cuprins o gamă largă de activități, începând cu amenajarea spațiului adiacent bibliotecii pentru instituirea muzeului, renovarea acestuia, procurarea și instalarea mobilierului nou, până la inventarierea și înregistrarea exponatelor de muzeu într-un registru clasic și în format electronic, prin intermediul unui Registru informatizat și instruirea tinerilor, voluntarilor și elevilor în domeniul conservării culturii și tradițiilor locale.

Pentru a asigura durabilitatea activității muzeului, Maia Taraban, Directoarea Bibliotecii Publice Ocnița, și Natalia Ciugunnicova, formator în cadrul Centrului de Instruire Ocnița, au instruit un grup de 20 de voluntari în cultivarea elementului de cultură, tradiții locale și importanța angajamentului civic. Voluntarii au fost instruiți, de asemenea, în ghidarea vizitatorilor prin muzeu și familiarizarea lor cu varietatea de tradiții și cultură locală.

Programul Novateca se bucură de succesul acestei frumoase colaborări dintre biblioteci, autorități publice locale și societatea civilă și îi încurajează pe toți să viziteze muzeul de istorie și etnografie din incinta Bibliotecii Publice Ocnița pentru a afla mai multe despre istoria și cultura locală.

roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: office@novateca.md