Inovator: Rodica Nanu

Rodica Nanu, Șefa Bibliotecii Publice Limbenii Noi, r. Glodeni. Participant la Fondul de Dezvoltare a Bibliotecii Moderne cu inițiativa de a replica serviciului modern de bibliotecă „Computerul-sprijin pentru viitoarea profesie”.

 

Ce serviciu modern de bibliotecă ați replicat și de ce considerați necesar implementarea acestuia în alte biblioteci?

Biblioteca Publică Limbenii Noi a replicat serviciul modern de bibliotecă „Computerul - sprijin pentru viitoarea profesie”. Replicarea acestui serviciu este foarte binevenită pentru membrii comunității, întrucât le oferă beneficiarilor posibilitatea de a-și spori cunoștințele în domeniul IT și a se familiariza cu condițiile de muncă existente pe piață. Totodată, prin intermediul acestui serviciu, utilizatorii obțin aptitudini necesare pentru a se integra mai ușor în domeniul de activitate ales.
Biblioteca devine astfel o resursă importantă pentru tineri și părinții acestora, oferindu-le acces la informații și consiliere profesională.

Cum inițiativa „Fondul de Dezvoltare a Bibliotecii Moderne” v-a ajutat să realizați replicarea acestui serviciu?

Replicarea serviciului reprezintă o bună oportunitate de a face schimb de bune practici cu alte biblioteci. Prin intermediul Fondului de Dezvoltare a Bibliotecii Moderne, am primit recomandări metodice privind organizarea instruirilor, a vizitelor de studiu și raportării corecte a serviciilor, fapt care ne-a ajutat să realizăm schimbul de bune practici într-un mod mai eficient.

Ce impact are replicarea acestui serviciu de bibliotecă asupra comunităților și în ce măsură aceste servicii contribuie la modernizarea bibliotecii?

Accelerarea progresului tehnic necesită asigurarea pieței de muncă cu specialiști calificați în diverse domenii de activitate și dezvoltarea competențelor necesare în rândurile forței de muncă.
Întrucât în ultimul timp se observă o scădere a interesului tinerilor față de anumite profesii importante pentru economia națională, bibliotecile publice sătești au conștientizat necesitatea replicării acestui serviciu și oferirea suportului necesar pentru a ajuta tinerii să-și aleagă viitoarea profesia. Totodată, a sporit și imaginea bibliotecii în localitate, care este astăzi vizitată de mai mulți utilizatori dornici să se informeze despre posibilitățile de angajare și alegerea unei profesii.

Ce parteneri ați implicat în replicarea acestor servicii și cum ați inițiat aceste parteneriate? Cum planificați să asigurați componenta de durabilitate a acestui serviciu?

Pentru a replica acest serviciu, am colaborat cu reprezentanta Agenției de Ocupare a Forței de Muncă Glodeni, dna Maria Mahu, care ne-a oferit suport informativ în cadrul instruirilor, iar reprezentanții Secției Cultură și formatorii Centrului de Formare Glodeni ne-au oferit asistență logistică, inclusiv pentru procurarea rechizitelor, asigurarea transportului și a pauzelor de cafea, traduceri pentru vorbitorii de limbă rusă și nu în ultimul rând, spațiul necesar pentru desfășurarea instruirilor.
Acest serviciu a fost implementat de biblioteca noastră din martie 2016, iar începând cu ianuarie 2017 a fost replicat de alte 11 biblioteci din r. Glodeni și 4 biblioteci din r. Fălești. În fiecare an, se formează noi grupe de utilizatori dornici să beneficieze de consultanță profesională și instruiri privind angajarea în câmpul muncii, asigurând astfel durabilitatea serviciului.

Ce îndemn aveți pentru colegii Dvs. privind aplicarea la inițiativa „Fondul de Dezvoltare a Bibliotecii Moderne” și replicarea serviciilor moderne de bibliotecă?

Îndemn toți colegii bibliotecari să aplice la această inițiativă și să replice servicii moderne care contribuie la dezvoltarea comunității! Viitorul unei biblioteci depinde de stabilirea unor parteneriate de succes cu diverse organizații și actori comunitari, precum și de realizarea unui schimb de bune practici care să asigure acces la informații și oportunități unui număr cât mai mare de utilizatori!

roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: office@novateca.md