10/01/2018

Proiectele bibliotecilor au fost premiate în cadrul Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale din Republica Moldova

În cadrul Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale din Republica Moldova, implementat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, cu suportul Consiliului Europei, patru proiecte ale bibliotecilor din rețeaua Novateca au fost premiate pentru promovarea bunelor practici la nivel de comunitate și consolidarea guvernării locale.

Trecând printr-o perioadă mai puțin favorabilă privind dezvoltarea socio-economică și politică, potrivit sondajelor cei mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova manifestă o încredere sporită față de autoritățile publice locale, care sunt receptivi la problemele cetățenilor și nevoile comunității, depășind numeroase bariere administrative și financiare.

Pe parcursul ultimilor 6 ani, bibliotecile publice din rețeaua Novateca colaborează productiv cu oficialii administrației publice locale și naționale, asigurând prioritate strategică și finanțare în vederea sporirii spiritului civic și a oportunităților de dezvoltare în rândurile comunității.

Proiectele bibliotecilor care au fost premiate în acest an sunt:

Ziarul local „Curierul de Bravicea”, elaborat și distribuit de către Biblioteca Publică Bravicea. În rezultatul implementării acestui serviciu, peste 2500 de locuitori ai satului sunt abonați la ziarul local, iar alte 16 persoane au fost instruite în arta jurnalismului. Acest serviciu a promovat și a sporit voluntariatul în rândul locuitorilor, adunând peste 1000 de voluntari și implicându-i în activități comunitare și campanii sociale.

„O bibliotecă modernă – o comunitate inteligentă implicată”, proiect implementat de Biblioteca Raională Telenești. În rezultatul acestei colaborări fructuoase dintre bibliotecă și autoritățile publice locale, peste 1000 de persoane au beneficiat de instruiri în utilizarea tehnologiilor informaționale, a scrierii proiectelor și dezvoltării serviciilor moderne de bibliotecă. Atmosfera caldă și prietenoasă, precum și accesul gratuit la tehnologii moderne (calculatoare, tablete, proiectoare, echipamente de robotică, tablă interactivă) oferite de bibliotecă a atras noi utilizatori și a sporit numărul voluntarilor la bibliotecă. Tinerele mămici se alătură copiilor la bibliotecă, unde explorează servicii axate pe incluziune digitală și participă la sesiuni interactive de Ora poveștilor, iar părinții pasionați de programare învață împreună cu copiii lor cum să programeze roboți în cadrul cluburilor de robotică.

În cadrul serviciului „Biblioteca bucătăriei”, implementat de Biblioteca Raională Telenești, peste 275 de tineri, persoane cu funcții publice și profesori au participat la ateliere informative privind menținerea unui mod sănătos de viață. Pentru a atenționa importanța menținerii unui stil de viață sănătos de la o vârstă fragedă, au fost realizate instruiri și seminare pentru 45 de profesori și responsabili de alimentarea copiilor în grădinițe și școli.

Instituirea Centrului de excelență profesională în Bălți a oferit posibilitatea participării a 240 de persoane în etate la serviciul de bibliotecă „57+IT” și îmbunătățirea competențelor IT. Utilizarea poștei electronice, aplicațiilor Facebook, Skype și Messenger pentru a comunica cu prietenii și familiile, precum și căutarea informației online sunt acum accesibile pentru persoanele de vârsta a 3-a, care își dezvoltă un mod de viață independent și activ. În rezultatul prestării acestui serviciu, 32 de persoane au beneficiat de instruiri în domeniul sănătății și asistență socială.

Parteneriatele dintre biblioteci și autoritățile publice locale demonstrează atât influența pozitivă a bibliotecilor moderne din Moldova, cât și impactul impresionant care rezultă din colaborare de succes dintre bibliotecari și primarii locali pentru a răspunde necesităților comunității. Programul Novateca felicită câștigătorii pentru aceste frumoase rezultate și se bucură să susțină în continuare aceste parteneriate, pentru a consolida guvernarea locală și dezvoltarea comunitară.

roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: office@novateca.md