17/08/2018

PROGRAMUL NOVATECA ȘI BIBLIOTECA NAȚIONALĂ SEMNEAZĂ MEMORANDUMUL DE ÎNȚELEGERE PENTRU COLECTAREA ȘI UTILIZAREA STATISTICILOR DE BIBLIOTECĂ

Programul Novateca, Biblioteca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au semnat astăzi Memorandumul de Înțelegere în vederea consolidării sistemului național de colectare și utilizare a datelor statistice privind activitatea și impactul bibliotecilor publice. Documentul semnat creează premise pentru dezvoltare continua a activității de colectare și utilizare a datelor în scopul eficientizării serviciilor, atragerii de fonduri și sporirii vizibilității bibliotecilor publice. Pe lîngă aceasta, se asigură accesul bibliotecilor publice la softurile licențiate, pentru satisfacerea cît mai bună a necesităților utilizatorilor de bibliotecă.

Colaborarea cu Biblioteca Națională a fost inițiată de către programul Novateca în 2015, fiind axată pe procesul de colectare, analiză și utilizare a datelor statistice de bibliotecă. În rezultatul colaborării: a fost inaugurat Centrul de Statistică, au fost elaborate instrumentele online de colectare lunară și anuală a datelor. De asemenea, a fost ajustat setul de indicatori raportați de către bibliotecile publice pentru a evidenția impactul bibliotecilor asupra comunităților, prin intermediul serviciilor prestate și programelor în diferite domenii (angajare în cîmpul muncii, sănătate, educația mediatică, alfabetizarea digital, instruiri IT, limbi străine și altele).

Elena Pintilei, Director al Bibliotecii Naționale a menționat: „În conformitate cu noua lege cu privire la biblioteci, Biblioteca Națională este direct responsabilă de tot sistemul de biblioteci publice, inclusiv și sub aspectul de colectare și analiză a statisticilor de bibliotecă. Semnarea actualului memorandum reprezintă un pas important în dezvoltarea sistemului de colectare, analiză și utilizare a datelor, precum și în asigurarea bibliotecilor publice cu softurile licențiate de ultima oră.”

Prin semnarea acestui document, Biblioteca Națională își asumă responsabilitatea de a asigura utilizarea continuă a sistemelor online de colectare a datelor, dezvoltate de către Novateca, evaluarea anuală a impactului și performanței bibliotecilor, oferirea accesului liber și diseminarea datelor statistice de bibliotecă, precum și să facilitarea obținerii de către bibliotecile publice a softurilor licențiate. La rîndul său, programul Novateca va furniza Bibliotecii Naționale echipament pentru administrarea și stocarea datelor, va oferi suportul informațional și tehnic angajaților bibliotecii naționale în setarea și administrarea lui.

Semnarea memorandumului consolidează eforturile comune și setează cadrul pentru dezvoltare continuă a bibliotecilor publice, prin utilizarea de date în scopuri manageriale, de promovare și advocacy și asigurarea cu softul licențiat de ultima oră.

Evan Tracz, Directorul Programului Novateca a menționat: „Programul Novateca, implementat de IREX și toți partenerii săi sunt bucuroși să constate că prin activitatea și colaborarea noastră din ultimii ani, Biblioteca Națională a Republicii Moldova dispune de instrumente, capacitate și cadru legal pentru a continua să colecteze, să analizeze și să utilizeze datele de impact furnizate de către bibliotecile publice în asigurarea dezvoltării și evoluției lor în continuare. "

[Despre Novateca] Novateca este un program național de cinci ani, conceput pentru a facilita transformarea bibliotecilor publice din Moldova în instituții comunitare vibrante, în care cetățenii pot beneficia de acces liber la tehnologii și servicii orientate pentru satisfacerea necesităților cetățenilor și livrate de bibliotecari competenți. Grație sprijinului Fundației Bill & Melinda Gates, în colaborare cu USAID și IREX, 1080 biblioteci din toată țara au fost echipate cu tehnologii modern și peste 1500 bibliotecari au fost instruiți să satisfacă nevoile comunității prin dezvoltarea de servicii și programe.

roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: [email protected]

Creare si promovare site