Oferta Educaționala

Notă:

§  CFPC BNRM – Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova; informație contact: tel. 0 22 24 00 70,  e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; activitățile de formare încep la ora 10.00 

§  CEF BNC „Ion Creangă” - Centrul de Excelență și Formare al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”; informație contact: 0 22  99 61 59, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Facebook: Centrul de Excelență și Formare al BNC „Ion Creanga”

§  CNEPB BMC - Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Chișinău, și Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova; informație contact: tel. 0 22 21 05 76,  0 22 21 05 74; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

§  CRE – Centre de Excelență Regionale, constituite în structurile centrelor biblioteconomice teritoriale:

Balti: informație contact: tel. 0 231 23459,  e-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Orhei: informație contact: tel.  0235 23684,  e-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Causeni: informație contact: tel. 373 69135129,  e-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Cahul: informație contact: tel. 0 299 23856,  e-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Ceadir-Lunga: informație contact: tel. 373 69321877,  e-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Telenesti: informație contact: tel. 373 69297838,  e-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.


Tema, subiectul și genul (curs, atelier, sesiune, masă rotundă etc.) activității

Descrierea succintă a conținutului

Perioada, numărul ore academice

Grup-țintă

Instituția de formare/ Formator

Atelier online ZEN Hasdeu

Participanții vor cunoaște: Scopul Zilelor ZEN; Metodologia de desfășurare ZEN; Componentele Zilelor ZEN; Accente și priorități; Forme de educație nonformală.

1 octombrie

Bibliotecari Biblioteca Municipală (filiale, servicii, cei interesați de ZEN)

CNEPB BMC

Lidia Kulikovski

E –Guvernare

 

Instruirea oferă abilități de cunoaștere în utilizarea Portalului www.egov.md.Cu se face o achitare online pentru servicii comunale. Cum se achită amenzile, cum se face o declarație online, programări la diverse instituții, sunt informați cum se îndeplinește un formular pentru obținerea unui cazier juridic, a unui extras din certificatul de naștere sau deces ș.a. în Portalul Servicii publice pentru cetățeni.

1, 5, 15, 22, 29 octombrie

 

Bibliotecari

Cadre didactice

Cetățeni interesați

 

 

CRE Căușeni

Natalia Popușoi

Liuba Osipov

Educația Mediatică

Acest curs oferă abilități de informare a comunității.  Formabilii vor primi răspunsul la întrebările - Ce este o știre? Care știre este veridică? Ce este propaganda? Ce este o manipulare? ș.a.

1, 8, 15, 22, 29 octombrie

 

Cetățeni interesați

Bibliotecari

CRE Căușeni

Natalia Popușoi

Atelier online ZEN Hasdeu

Participanții vor cunoaște: Scopul Zilelor ZEN; Metodologia de desfășurare ZEN; Componentele Zilelor ZEN; Accente și priorități; Forme de educație non-formală.

2 octombrie

Bibliotecari  Biblioteca Municipală (filiale, servicii, cei interesați de ZEN)

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

Follow-up: Sistemul de raportare online ORT

Bibliotecarii vor obține competențe în completarea, exportarea și structurarea datelor statistice.

3 octombrie

11 bibliotecari din rețeaua Bibliotecii Municipale care sunt incluși în sistemul ORT

BM, CNEPB

Tatiana Coșeri

Servicii Google

Participanții vor obține abilități de organizare, stocare și distribuire a documentelor cu ajutorul serviciilor Google.

4 octombrie

20 de bibliotecari  Biblioteca Municipală

BM, CNEPB

Ludmila Pînzari

Atelier „Învățăm să creăm povești digitale”

Participanții vor căpăta competenţe de creare a poveștilor digitale.

4-5 octombrie

Bibliotecari din rețeaua de biblioteci din raionul Orhei

BM, CRE Orhei

Liliana Juc

Angela Borș

Taina QR code

Formabilii vor afla cum se poate genera un QR Code, cum îl putem descifra cu ajutorul aplicațiilor, descărca pe telefonul mobil sau tabletă, la ce servește și unde poate fi aplicat.

4 -5 octombrie

 

Bibliotecarii școlari

Cadre didactice

CRE Căușeni

Natalia Popușoi

Liuba Osipov

Lansarea Campaniei Zilele Educației Non-formale (ZEN)

Lansarea Laboratorului Educației Nonformale. Scop: Promovarea educației non-formale în activitatea cu publicul Biblioteca Municipală; Competențe: aplicarea metodelor non-formale în activitatea cu utilizatorii.

8 – 11 octombrie

Utilizatori, bibliotecari: implicarea a peste 500 de participanți beneficiari

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

Atelier „Improvizaţia în educaţia nonformală"

Participanții vor cunoaște rolul improvizației în educația nonformală; vor obține competențe de improvizație a diferitor situații.

9 octombrie

Formatori Biblioteca Municipală (format tradițional); Formatori, bibliotecari din teritoriu (format on-line)

BM, CNEPB

Diana Ungureanu

Conservarea documentelor, tehnologii de restaurare.

Master-class

 

Desfășurarea activității de conservare. Controlul clădirii, controlul mediului de depozitare a fondurilor. Controlul fondurilor în scopul asigurării condițiilor optime de prezervare și conservare. Evaluarea stării fizice a documentelor. Restaurarea documentelor, conform standardelor internaționale.

10 octombrie

8 ore academice

 

Specialiști conservatori, restauratori, reprezentanții instituțiilor deținătoare de documente și colecții de bibliotecă.

 

CFPC BNRM

Valentina Granaci

Tableta & Copiii & Adolescenții în bibliotecă

Curs

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii de vârstă, vor aplica în practică securizarea tabletei.

 

10 octombrie

 

Bibliotecari de la Bibliotecile publice pentru copii din teritoriu

 

CEF BNC

„Ion Creangă”

Tamara Croitoru

Maria Harea

Rodica Gangura

Atelier „Metode nonformale pentru dezvoltarea comunitară"

Vor cunoaște metodele nonformale utilizate out-door: vor experimenta și simula metode noi; Vor obține abilități de practicare a activităților nonformale stradale, comunitare.

10 octombrie

Formatori  Biblioteca Municipală, format tradițional

Formatori, bibliotecari din teritoriu, format on-line

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

Curs: Şcoala tinerilor bibliotecari:

Managementul tabletei

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii de vârstă, vor putea aplica acțiunile de securizare a tabletei.

10 octombrie

Bibliotecarii noi angajaţi în reţeaua Cahul

CRE Cahul

Olga Basarab

Atelier

Noi metode nonformale de la NEXT Library

Participanții vor cunoaște metode inovative nonformale, utilizate de participanții la NEXT Library 2018; vor experimenta unele metode; vor obține abilități de aplicare în activitatea lor.

11 octombrie

Formatori Biblioteca Municipală (format tradițional); Formatori, bibliotecari din teritoriu (format on-line)

BM, CNEPB

Oxana Andreev

Voluntariatul în bibliotecă

Training

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru implementarea procesului de voluntariat în activitatea bibliotecilor.

12 octombrie

40 bibliotecari din raionul Strășeni

CRE, Biblioteca Publică Raională

„M. Sadoveanu”, Strășeni

Tatiana Coseri

Lansarea Ghidului  informativ Repere pentru construirea parteneriatelor de succes

Ghidul este un material metodic destinat bibliotecarilor care conține recomandări utile pentru bibliotecari în identificarea, construirea și menținerea parteneriatelor eficiente.

12 octombrie

Bibliotecari din centre de formare și din rețeaua de biblioteci publice Telenești

CRE Telenești

Maria Furdui

Atelier on-line

Ne-conferința BM Biblioteca relațională: abordare inovativă a viitorului

Participanții vor cunoaște: Scopul ne-conferinței; Metodologia de desfășurare; Componentele ne-conferinței; Accente și priorități; Reguli de participare, de intrare și ieșire din jocurile profesionale; Formatul prezentării comunicărilor;

Competențe de organizare a unei ne-conferințe.

15 octombrie

Bibliotecari Biblioteca Municipală (filiale, servicii, cei interesați de ZEN)

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

Atelier

Monitorizarea și utilizarea datelor statistice în rețeaua Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți

Bibliotecarii își vor dezvolta abilitățile de colectare a datelor statistice și vor conștientiza importanța și necesitatea analizei și evaluării impactului activității bibliotecii. Formabilii vor identifica instrumentele de evaluare/măsurare a impactului, evaluarea calității indicatorilor statistici din sistemul de raportare 6C online și ORT.

15 octombrie

Bibliotecarii din rețeaua Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” și zona arondată CREPBB.

CREPB Bălți

Ludmila Ouș

 

 

 

 

 

Training „Promovăm modul sănătos: impactul detergenților asupra mediului și sănătății”

Trainingul este destinat în prealabil femeilor. Bibliotecarii participanți vor achiziționa informații valoroase și resurse utile pentru a organiza transferul către publicul local.

15 octombrie

45 bibliotecari din rețeaua de biblioteci Telenești

CRE Telenești

Maria Furdui

Formare de Formatori.

,,Educaţia Adulţilor şi Drepturile fundamentale ale omului,,

Formare de competenţe în domeniul educaţiei adulţilor, cu scopul de a forma noi abilităţi de dezvoltare personale şi cunoaşterea drepturilor omului.

15-16 octombrie

Bibliotecari din reţeaua Cahul

CREP Cahul

Ludmila Strahoteanu

Deschiderea bibliotecii urbane

Implementarea serviciilor bazate pe STEM.

16 octombrie

Bibliotecari Biblioteca Municipală

BM, CNEPB

Serviciul „Ican pentru o carieră de succes”

Cursul oferă abilități de formare pentru șomeri. Ei vor deține abilități de utilizare a programelor IT (Tehnologii Informaționale): crearea prezentărilor în diferite platforme (Piktochart, Canva, Wondershar Filmora, Powtoon), elaborarea chestionarelor online, CV digital etc.

16, 23, 30 octombrie

 

Cetățeni interesați de subiectele oferite

Un grup de șomeri recomandat de Oficiul pentru ocuparea Forței de muncă

CRE Căușeni

Svetlana Gargalâc

Tamara Stolearenco

Atelier ,,Spațiu informativ unic creat în cadrul proiectului MISISQ 2013-2016”

Participanții vor cunoaște în ce constă și cum funcționează proiectul MISISQ 2013-2016

16 octombrie

Bibliotecari din rețeaua de bibloteci Orhei

CRE Orhei

Lina Mihăluță

Vocea utilizatorului

Participanții vor spune: povestea lor la bibliotecă; ce-și doresc să experimenteze la bibliotecă; ce nu găsesc la bibliotecă etc.

17 octombrie

Utilizatori

BM

Master-class

„Deprinderi eficiente de WORD”

Orientarea paginii. Inserarea comentariilor și a referințelor bibliografice. Etica și estetica lucrărilor în programul WORD.

17 octombrie

Bibliotecari

Cetățeni interesați

CRE Căușeni

Liuba Osipov

Metodologia de organizare a Serviciilor moderne de bibliotecă

La finele trainingului participanții vor cunoaște conceptul Serviciilor Moderne de Bibliotecă și vor fi pregătiți să-l implementeze cu succes; vor deține competențe și abilități pentru promovarea și asigurarea vizibilității serviciilor oferite membrilor comunității.

17 octombrie

20 bibliotecari din raionul Telenești

CRE Telenești

Aurelia Dobjanschi

Lascov Natalia

Advocacy, Modulul II

 

Dezvoltarea competențelor în scopul obținerii unei/unor decizii ale Administrației Publice Locale în favoarea modernizării accesului la informaţie, educaţie şi servicii al cetăţenilor în bibliotecile publice.

17-18 octombrie

Bibliotecari din regiune

 

CRE Orhei

Lidia Sitaru

Elena Turcin

Instruiri organizate în cadrul activităților serviciului „TechLab”

Instruirile din cadrul serviciului „TechLab” oferă posibilitatea de a îmbunătăți abilitățile de promovare a activităților bibliotecii folosind noi programe și noi tehnici de promovare (Powtoon, Filmora,Canva, Piktochart și altele). Aplicații și programe de redactare a pieselor muzicale, adaptarea tonalității și a vitezei de derulare a segmentelor muzicale. La fel, formabilii vor avea posibilitatea să identifice necesitatea comunității folosind chestionare online. Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate, vor cunoaște secrete ale artei jurnalistice și vor promova tinerele talente.

17, 24, 31

octombrie

Tinerii și adolescenții din localitate

Bibliotecari

CRE Căușeni

Natalia Popușoi

Tamara Stolearenco

Создание учетной записи Gmail, работа с программами Emaze и Excel

Создание учетной записи Gmail

использование программы Emaze для улучшения презентации PowerPoint; подключение презентации PowerPoint к Emaze; показать различные варианты дизайна и стилей.

18 octombrie

для библиотекарей РЦПО

CRE Ciadîr-Lunga

Волонтер Корпуса мира Даррел Санчез

Maratonul utilizatorului

Utilizatorii vor avea posibilitatea să dezvolte abilități și competențe prin diverse forme de interacțiune, precum: training, brainstorming, discuții, experimente, jocuri, servind drept platformă de instruire și interacțiune între bibliotecari și utilizatori.

18 octombrie

Utilizatori

BM

Biblioteca relațională: abordare inovativă a viitorului

Ne-Conferința Biblioteca Municipală 2018

Viitorul bibliotecii se bazează pe cât de bune și cât de multe relații profesionale poate construi. Scopul neconferinței să elucideze conceptul „biblioteca relațională”; să formeze competențe de aplicare a acestui concept: să construiască avatarul partenerului, avatarul utilizatorului, avatarul bibliotecarului Bibliotecii relaționale.

19 octombrie

Bibliotecari BM, BNRM, BNC, biblioteci publice, universitare, școlare:

cel puțin 80 participanți

CNEPB BMC

Lidia Kulikovski

 

Metodologia de organizare a activității de bibliotecă în susținerea victimelor violenței în bază de gen

Cursul este destinat bibliotecarilor din bibliotecile publice și conține suport metodologic pentru crearea serviciilor de bibliotecă în informarea, reabilitarea, socializarea victimelor violenței în bază de gen.

20 octombrie

Bibliotecari din rețeaua raională Telenești și din raioanele: Sîngerei, Călărași, Ungheni

CRE Telenești

Maria Furdui

Atelier

„iCan pentru o carieră de succes”

Familiarizarea utilizatorilor cu informații utile pentru angajarea ulterioară în câmpul muncii și pentru a corespunde cerințelor angajatorilor în materie de competențe digitale.

20, 27 octombrie

Profesori de limba română din raionul Orhei

CRE Orhei

Ana Zaporojan

 

Atelier online Săptămâna Științei (SȘ)

Participanții vor cunoaște: Scopul; Metodologia de desfășurare; Componentele Zilelor SȘ; Accente și priorități; Forme și metode inovative de promovare a științei; Servicii  STEM; servicii educaționale de educare a științei.

23 octombrie

Bibliotecari Biblioteca Municipală (filiale, servicii, cei interesați de SȘ)

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

Gestionarea blogurilor si conturilor pe Rețele de Socializare

Post instruire – Instrumente și tehnici de optimizare a conținutului blogurilor.

23, 25 octombrie

Bibliotecari Biblioteca Municipală

BM, CNEPB

Ludmila Pînzari

Ora poveștilor în format modern

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația timpurie a copiilor, vor obține abilități de aplicare a metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor.

 

23 octombrie

Bibliotecari școlari din raionul Orhei

CRE Orhei

Valentina Frunză

Formare Formatori

Dezvoltarea competențelor în planificarea, organizarea, livrarea, evaluarea şi diseminarea activităților de training.

23,24 octombrie

Bibliotecari din regiune

 

CRE Orhei

Lidia Sitaru

Elena Turcin

Crearea de prezentări profesionale digitale

Atelier pentru dezvoltarea competențelor digitale

 

Dezvoltarea abilităților de creare a prezentărilor profesionale, creative și atractive. Softuri și aplicații web gratuite: PREZI, EMAZE – soluții/software-uri outside-the-box. Formabilii vor dezvolta deprinderi în utilizarea softurilor web, care le va permite să realizeze prezentări profesioniste, dezvoltarea competențelor digitale ale bibliotecarilor.

24 octombrie

8 ore academice

 

Personal de specialitate din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

CFPC BNRM

Diana Silivestru

Atelier Biblioteca Modernă

Cunoașterea conceptului Biblioteca Modernă cu cele 7 componente; dezvoltarea abilităților de modernizare și inovare a activității; participanții vor construi prototipul „Biblioteca, centru comunitar modern”.

24 octombrie

16 bibliotecari noi angajați

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

Ora poveștilor în format modern

Atelier

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația timpurie a copiilor, vor obține abilități de aplicare a metodologiei, vor putea selecta activitățile interactive și resursele necesare pentru organizarea orei poveștilor.

24 octombrie

 

Bibliotecari ai Bibliotecilor Publice pentru Copii din instituțiile publice teritoriale și cele școlare

CEF BNC

„Ion Creangă”

Eugenia Bejan

Lolita Caneev

Tamara Croitoru

Regional ședință de Retreat

,,Sunet şi culoare pentru fiecare”

Participanții vor dezvolta competențe de lucru cu persoane cu deficiențe senzoriale.

25 octombrie

Formatori a Centrului de Excelență din rețeaua Cahul, Leova , Cantemir

CREP Cahul

Metodologia de elaborare al raportului de activitate-axat pe indicatori de performanță și impact

Atelierul își propune să ofere participanților competențe și abilități de elaborare a unui raport de activitate reflectând indicatori de performanță și impact.

29 octombrie

Bibliotecari din rețeaua raională Telenești

CRE Telenești

Natalia Taran

„Advocacy pentru bibliotecari”

Modulul I

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre bibliotecar și Administrația Publică Locală, strategii utile prin care biblioteca obține beneficii în structura și activitatea ei.

29-30 octombrie

Bibliotecari din bibliotecile raioanelor arondate, suburbii, Biblioteca Municipală

BM, CNEPB Mariana Harjevschi

Implementarea Serviciilor Moderne de Bibliotecă „CodeLab – Învață coding la bibliotecă”

Participanții vor cunoaște avantajele promovării activităților de coding pentru utilizatori copii, adolescenți și părinți, vor obține competențe necesare pentru implementarea serviciului „CodeLab – Învață coding la bibliotecă” prin utilizarea platformei www.code.org.

30-31 octombrie

Bibliotecari ai Bibliotecilor Publice pentru Copii din bibliotecile publice teritoriale

 

CEF BNC

„Ion Creangă”

Lilia Tcaci

Lolita Caneev

Inovația în Biblioteci

 

Participanții vor obține abilități de gândire creativă pentru crearea expozițiilor non-standard.

30-31 octombrie

Bibliotecari din reţeaua Cahul, Leova, Cantemir

CREP Cahul

Rodica Dermengi

Stela Marian

Training „Metodologia de organizare a activităților informativ-culturale”

Vor dezvolta abilități de a organiza în bibliotecă activități bine structurate.

31 octombrie

18 bibliotecari recent angajați

din rețeaua de biblioteci Telenești

CRE Telenești

Natalia Taran

Aurelia Dobjanschi

NOIEMBRIE 2018

Lansarea cursului online „Advocacy pentru bibliotecari”

Cursul oferă competențe de utilizare a aplicației MOOC – Udemy ( www.udemy.com), dar și va ajuta participanții să obțină competențe de comunicare eficientă dintre bibliotecar și Administrația Publică Locală, strategii utile prin care biblioteca obține beneficii în structura și activitatea ei.

1 noiembrie

Bibliotecari din bibliotecile raioanelor arondate, suburbii, Biblioteca Municipală

BM, CNEPB Mariana Harjevschi

Metodologia de planificare și implementare a proiectelor

Cursul își propune sa ofere participantilor o intelegere sistemică si practică a ciclului de inițiere și implementare a proiectului, sa dezvolte aptitudinile, abilitățile și competențele acestora în domeniu pentru a putea rezolva problemele și sarcinile complexe.

1 noiembrie

Bibliotecari din rețeaua raională Telenești Sîngerei, Călărași, Ungheni

CREP Telenești

Natalia Lascov

Managementul Calculatorului

Formabilii vor cunoaște cum se șterge și cum se instalează un program sau aplicație, cum se face ordine pe Discul C, vor avea posibilitatea să învețe cum se instalează și se configurează o imprimantă și alte periferice, la fel cum se utilizează programul Tiny Scanner și cum se face convertirea documentelor scanate în documente Word.

1, 22 noiembrie

Bibliotecari interesați

Pentru toți doritorii

CRE Căușeni

Sergiu Strechi

Svetlana Gargalâc

 

Vorbitorium

Îmbunătățiriea continuă și constantă a performanțelor proprii în comunicarea cu utilizatorii și comunitatea profesională; vor fi capabili să susțină discursuri în format Ignite.

5 noiembrie

Bibliotecari din rețeaua Orhei

CRE Orhei

Olga Apostol

Ana Zaporojan

 

Crearea video-materialelor în programele Biteable şi Animoto

Scopul cursului este de a dezvolta competenţe de elaborare a video-urilor.

5 noiembrie

Bibliotecari din reţeaua Cahul

CREP Cahul      Stela Marian Viorica Arnaut

Anastasia Susan

E-Guvernare

Instruirea oferă abilități de a cunoaște cum se navighează prin Portalul egov.md. Cu se face o achitare online pentru servicii comunale. Cum se achită amenzile, cum se face o declarație online, programări la diverse instituții, sunt informați cum se îndeplinește un formular pentru obținerea unui

cazier juridic, a unui extras din certificatul de naștere sau deces ș.a. în Portalul Servicii publice pentru cetățeni.

5, 12, 26

noiembrie

Bibliotecari

Cadre didactice

Cetățeni interesați

CRE Căușeni

Natalia Popușoi

Liuba Osipov

Săptămâna Științei

Formarea competențelor de comunicare a științei prin forme biblioteconomice inovative și metode non-formale; încurajarea, inspirarea promovării rezultatelor științei în viața și activitatea umană.

5-8 noiembrie

Biblioteca Municipală, filialele, utilizatorii, implicarea a cel puțin 500 de utilizatori

CNEPB BMC

Lidia Kulikovski

 

Tehnologii informaționale în promovarea lecturii

Atelier profesional

Atelierul se înscrie în conceptul Programului Național LecturaCentral. Dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în utilizarea tehnologiilor moderne de lectură.

7 noiembrie

8 ore academice

 

Personalul de specialitate cu responsabilități de promovare a lecturii

CFPC BNRM

Ecaterina Dmitric

Natalia Ghimpu

Instruiri organizate în  cadrul activităților serviciului „TechLab”

Instruirile din cadrul serviciului ”TechLab” oferă posibilitatea de a îmbunătăți abilitățile de promovare a activităților bibliotecii folosind noi programe și noi tehnici de promovare (Powtoon, Filmora, Canva, Piktochart și altele). Aplicații și programe de redactare a pieselor muzicale, adaptarea tonalității și a vitezei de derulare a segmentelor muzicale. La fel, formabilii vor avea posibilitatea să identifice necesitatea comunității folosind chestionare online, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate, vor cunoaște secrete ale artei jurnalistice și vor promova tinerele talente.

7, 14, 28

noiembrie

Tineri și adolescenți din localitate

Bibliotecari

CRE Căușeni

Tamara Stolearenco

Natalia Popușoi

Tableta & Copiii & Adolescenții în bibliotecă

Curs

Participanții vor obține competențe în utilizarea eficientă a tabletei în bibliotecă, își vor forma abilități de selectare și instalare a aplicațiilor pentru utilizatori de diferite categorii de vârstă, vor putea aplica acțiunile de securizare a tabletei.

 

8 noiembrie

 

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

 

CEF BNC

„Ion Creangă”

Tamara Croitoru

Maria Harea

Rodica Gangura

Instrumente de evaluare a activității

Dezvoltarea abilităților de utilizarea a platformelor online pentru evaluarea activității, colectarea opiniilor utilizatorilor etc.

8 noiembrie

Bibliotecari Biblioteca Municipală

BM, CNEPB

Ludmila Pînzari

Svetlana Javelea

Corectitudinea prezentării indicatorilor statistici în raport, Cercetare statistică anuală 6-c

 

Trainingul este adresat bibliotecarilor care raportează anual date statistice. La finalul instruirilor, formabilii vor cunoaște cum să raporteze corect datele statistice utilizând indicatorii necesari.

12 noiembrie

25 bibliotecari din rețeaua de biblioteci Telenești

CRE Telenești  Natalia Taran

Crearea infograficului

Dezvoltarea capacităților, cunoștințelor și abilităților bibliotecarilor în promovarea activităților bibliotecii și atragerea de noi beneficiari utilizând instrumente moderne de vizualizare a datelor statistice.

13 noiembrie

Bibliotecari din rețeaua de biblioteci Orhei

CRE Orhei

Valentina Frunză

Ana Zaporojan

Cadru de reglementare și standardizare a activității de bibliotecă

Curs modular

Analiza prevederilor noului „Regulament de organizare și funcționare a bibliotecii”: prevederi și implementare practică, curs modular – Modulul I. Recomandări privind elaborarea documentului instituțional.

Strategii de implementare și promovare a noului Regulament.

14 noiembrie

8 ore academice

 

Personalul de conducere din cadrul SNB

CFPC BNRM

Vera Osoianu

Ludmila Corghenci

Ecaterina Dmitric

SPRINT-START-UP. Planificarea 2019

Scop: Consolidarea și împuternicirea echipei de top management prin metode de organizare comună, simple și practice de lucru vin să definească rolurile și prioritățile  Bibliotecii Municipale pentru 2019, să testeze și să planifice activitățile cheie.

Echipa de top management va cunoaște metodologia Sprint și Start up de, va aplica metodele pentru a menține procesul planificării flexibil, interactiv, iterativ; își va dezvolta abilități de a acţiona împreună pentru a dezvolta cu succes servicii și produse de calitate chișinăuienilor.

12-14 noiembrie

10 top manageri Biblioteca Municipală

CNEPB BMC

Lidia Kulikovski

 

Voluntariatul în bibliotecă

Training

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru implementarea procesului de voluntariat în activitatea bibliotecilor.

14 noiembrie

18 biblioteci din suburbiile mun. Chișinău

CNEPB BMC

Tatiana Coseri

Design thinking în dezvoltarea serviciilor moderne și atractive pentru copii

Curs

Participanții vor obține competențe de evaluare a necesităților copiilor și adolescenților și de proiectare a serviciilor moderne și atractive pentru copii și adolescenți prin aplicarea conceptului design thinking.

 

14-15 noiembrie

Bibliotecari pentru copii din bibliotecile publice teritoriale

 

CEF BNC

„Ion Creangă”

Eugenia Bejan

Lilia Tcaci

Training „Advocacy”

Modulul III

Dezvoltarea competenţelor în scopul obţinerii unei/unor decizii ale Administrației Publice Locale în favoarea modernizării accesului la informaţie, educaţie şi servicii al cetăţenilor în bibliotecile publice

14 -15 noiembrie

Bibliotecari din regiune

CRE Orhei

Lidia Sitaru

ElenaTurcin

 

Advocacy Modulul I

Participanții își vor dezvolta competențe de construire a strategiilor moderne de promovare a bibliotecii;

vor elabora planuri pentru realizarea activităților de promovare în favoarea bibliotecii publice.

14-16 noiembrie

Bibliotecari din reţeaua Cahul

CREP Cahul

Tamara Donici

SPRINT-START-UP. Planificarea 2019

Consolidarea și împuternicirea echipei de top management prin metode de organizare c