30/01/2015

Novateca - Prezentare Generală

Bibliotecile echipate de Novateca și statistica calculatoarelor

Numărul Total de Biblioteci din Program:

Acesta este numărul total de biblioteci echipate total în cadrul rețelei Novateca.

Calculatoare din Biblioteci Echipate:

Acesta este numărul calculatoarelor donate bibliotecilor din rețeaua Novateca.

Comparațiile Rapoartelor privind Bibliotecile din rețeaua Novateca (2013 - 2015)

Utilizatorii din Bibliotecă

Numărul utilizatorilor de bibliotecă este calculat în baza rapoartelor primite de la bibliotecile din rețeaua Novateca, îndeplinite lunar folosind Instrumentul de raportare online Novateca. Graficul de mai jos arată că numărul vizitatorilor a fost relativ stabil în anii 2013 si 2014. In anul 2015, datorită extinderii rețelei Novateca a numărul vizitatorilor de biblioteci a crescut, depașind cifra de 200 mii persoane; în 2016 acest număr a depășit 350 mii utilizatori. În 2017, numărul utilizatorilor de bibliotecă din cadrul rețelei Novateca a depășit 657 mii persoane, fiind de peste 10 ori mai mare în comparație cu anul 2013.


Vizite propriu zise

Numărul vizitelor (intrărilor) este calculat în baza rapoartelor primite de la bibliotecile din rețeaua Novateca, îndeplinite lunar folosind Instrumentul de raportare online Novateca. Decalajul dintre anul 2013 și 2014 este o estimare echitabilă a efectului Novatecii asupra vizitelor la bibliotecă. Din graficul de mai jos observăm o creștere de 14% numărului de vizitatori în perioada anilor 2013-2014. În 2016 numărul de vizite lunare înregistrate a fost de peste 7 ori mai, iar în 2017 – de cca 12 ori mai mare mare comparativ cu 2013.


Consultări

Numărul consultărilor de bibliotecă este calculat în baza rapoartelor primite de la bibliotecile din rețeaua Novateca, îndeplinite lunar folosind Instrumentul de raportare online Novateca. Numărul consultărilor poate fi considerat un bun indicator a ceea ce se întîmplă în biblioteci, deoarece se referă la oferă asistenței utilizatorilor de către bibliotecari. Din graficul de mai jos se poate observa, că în mediu, numărul de consultații oferite utilizatorilor a crescut de cca 12 ori, în perioada 2013-2017.


Împrumuturi de la Bibliotecă

Numărul împrumuturilor este calculat în baza rapoartelor primite de la bibliotecile din rețeaua Novateca, îndeplinite lunar folosind Instrumentul de raportare online Novateca. Pornind de la cifrele disponibile, putem vedea că numărul de împrumuturi crește după instalarea calculatoarelor cu acces la internet. Acest efect poate fi explicat prin atragerea noilor utilizatori datorită modernizării bibliotecilor. În perioda 2013-2017, numărul de împrumuturi per bibliotecă a crescut de 9,4 ori.


Evenimente și Instruire

Numărul de evenimente și instruiri este calculat în baza rapoartelor primite de la bibliotecile din rețeaua Novateca, îndeplinite lunar folosind Instrumentul de raportare online Novateca. Cursurile și evenimentele sunt acelea, care biblioteca le oferă comunității locale. Primul grafic reflectă că numărul participanților la evenimentele organizate de biblioteci a crescut. Al doilea grafic arată o ușoară descreștere în numărul oamenilor instruiți. Această descreștere în al doilea an reflectă faptul că un număr mai mare de mare de instruiri au avut loc în primul an de participare la programul Novateca. În 2015 și 2016 putem observa o fluctuație a numărului de participanți la evenimente din biblioteci și descreșterea numărului de persoane instruite, fapt, care se datorează explicării adiționale a diferenței între noțiunile „instruire” și „consultație”. În 2017, în mediu 59 mii persoane au fost implicați în aclte activitiăți de bibliotecă decît servicii moderne și instruiri, această cifră fiind de 5,4 mai mare în comparație cu 2013. Numărul mediu de persoane instruite lunar a depășit de cca 9 ori valoarea din anul 2013.


 


Contribuția Partenerilor în 2016

Investițiile Autorităților Publice Locale în Biblioteci:
1134626 $

Acest număr este suma totală investită de către autoritățile publice locale pentru bibliotecile din Rețeaua Novateca, în dolari SUA.

Investițiile din Domeniul Privat în Biblioteci:
109137 $

Acest număr este suma totală investită de către companii private naționale și locale pentru bibliotecile din Rețeaua Novateca, în dolari SUA.

Investițiile ONG în Biblioteci:
101766 $

Acest număr este suma totală investită de către ONG-uri naționale și internaționale pentru bibliotecile din Rețeaua Novateca, în dolari SUA.


Mostra statiscilor a trainingurilor proiectului Novateca

Numărul Total de Bibliotecari Instruiți în Rolul de Formatori:
77

Acest număr reprezintă formatorii ce au terminat cursurile de formare și efectuează instruiri la centrele regionale de formare.

Numărul Total de Bibliotecari Instruiți:
1114

Acest număr reflectă numărul total de bibliotecari care au fost instruiți în următoarele: Concepte de Biblioteci Moderne, Tehnologii Informaționale și Bazele Calculatorului și Servicii Noi de Bibliotecă.

Specialiști IT Instruiți:
41

Acesta este numărul de specialiști IT ce au participat în cursuri de instruire organizate de către Programul Novateca.

Voluntari IT Instruiți:
35

Acesta este numărul de voluntari ce au oferit servicii IT și au aprticipat în cursuri de formare organizate de către Programul Novateca.


roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: [email protected]

Creare si promovare site