Biblioteca Modernă

Ce este o “bibliotecă modernă? O bibliotecă modernă este o instituție care funcționează în calitate de conector în comunitatea sa – descoperind necesitățile specifice ale comunității, oferind atât servicii tradiționale, cât și inovatoare și adaptându-se în pas cu schimbările din comunitate. O bibliotecă modernă servește drept centru comunitar – ea ascultă vocea comunității și abordează necesitățile acesteia. O bibliotecă modernă, de asemenea, servește drept punctul central de conectare a cetățenilor la informații valoroase, inițiative guvernamentale, servicii și activități ale ONG-urilor locale și internaționale, și la mediul de afaceri prin intermediul unui spațiu comunitar vibrant, activ în cadrul căruia beneficiarii pot dobândi cunoștințe și abilități, învăța lucruri noi și petrece timpul liber cu suportul bibliotecarului instruit.

Biblioteca modernă include 7 componente:

1. Spațiul și mobilierul

Biblioteca este spațiul comunitar în care se desfășoară inițiative comunitare, activități culturale și sociale pentru toate categoriile de utilizatori: conferințe, mese rotunde, ateliere de instruire, dezbateri sau cluburi de interese. Iată de ce în organizarea spațiului și a mobilierului din bibliotecă sunt multe elemente de care urmează să se țină cont pentru a satisface necesitățile utilizatorilor cum ar fi: vizibilitatea bibliotecii, iluminarea, confortul, organizarea diferitor zone pentru copii, tineri, adulți, persoane în etate. Spațiul unei biblioteci trebuie să fie deschis, multifuncțional, unde oamenii se deplasează lejer și fără restricții, discută și creează conținut.

2. Colecțiile

Colecțiile unei biblioteci trebuie să fie diverse, variate, axate pe necesitățile utilizatorilor de informare, instruire, dezvoltare a potențialului și talentului lor și soluționarea unor provocări curente. Pot fi colecții de cărți, resurse audio și video, instrumente muzicale sau agricole.

3. Tehnologiile informaționale

Tehnologiile moderne informaționale consolidează rolul bibliotecilor în calitate de centre comunitare. Amenajarea spațiului bibliotecii cu calculatoare, în condiții sigure și inofensive, accesibile pentru utilizatori, este primordial pentru transformarea bibliotecii.

4. Utilizatorii

Utilizatorii bibliotecii moderne sunt diverși și au necesități diferite de informare, instruire, acces la informații. Biblioteca trebuie să devină sufletul comunității, în care se regăseşte orice membru al comunității, indiferent de profilul socio-cultural; vârstă, gen, cunoștințe, abilități, sau practici.

5. Servicii moderne de bibliotecă

Biblioteca modernă prestează servicii moderne pentru satisfacerea necesităților utilizatorilor și membrilor comunității de informare, socializare, dezvoltare și recreere.

6. Parteneriate

Biblioteca modernă se construieşte doar prin eforturi comune și parteneri de încredere. Iar partenerii bibliotecii pot fi instituţiile sociale din localitate precum organizaţiile non-guvernamentale, şcoala, grădiniţa, agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă, biserica sau alte instituții din comunitate.

7. Bibliotecarul

Un bibliotecar modern este unul activ, instruit, multifunctional și responsabil în raport cu instituția pe care o conduce. Pentru a face față noilor provocări și a beneficia din plin de oportunități bibliotecarul modern trebuie să tindă spre dezvoltare continuă și instruire.

roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: [email protected]

Creare si promovare site