Despre Program

Novateca este un program cu o durată de cinci ani care are scopul de a facilita transformarea bibliotecilor din Republica Moldova în instituții comunitare vibrante. Cu îndrumarea bibliotecarilor instruiți și cu susținerea partenerilor comunitari, cetățenii se bucură de acces gratuit la tehnologii moderne și de servicii inovatoare de bibliotecă proprii nevoilor moderne de informare.

Obiectivele Programului Novateca

În baza sistemului existent de biblioteci publice din țară, programul național Novateca colaborează cu diverși parteneri locali, naționali și internaționali pentru a:

  • Facilita modernizarea bibliotecilor publice prin dotarea acestora cu tehnologii informaționale moderne pentru accesul public la informații;
  • Consolida un sistem de dezvoltare profesională a bibliotecarilor, care va instrui mai mult de 1500 de bibliotecari să poată oferi servicii moderne de bibliotecă centrate pe necesitățile cetățenilor;
  • Facilita comunicarea și susține colaborarea dintre bibliotecari de diferite ranguri și vârste ce servesc drept modele de urmat;
  • Fortifica abilitățile bibliotecarilor de relaționare cu oficialii administrației publice locale și naționale, pentru a asigura prioritatea strategică și finanțarea bibliotecilor publice și pentru a-i ajuta să înțeleagă valoarea bibliotecilor ca centru comunitar;
  • Spori susținerea publicului larg în derularea inițiativelor de transformare a bibliotecilor în centre comunitare vibrante prin inițierea parteneriatelor cu ONG-uri, grupuri de cetățeni și entități din sectorul privat.  

Activitățile Programului

Programul Novateca se axează pe patru domenii principale de activitate, pentru realizarea obiectivelor propuse: dotarea bibliotecilor cu tehnologii moderne, instruirea bibliotecarilor, colaborarea cu autoritățile publice locale și centrale în vederea susținerii bibliotecilor publice în calitate de centre de dezvoltare comunitară și conlucrarea cu societatea civilă și sectorul privat pentru sensibilizarea publicului și a instituțiilor față de modernizarea bibliotecilor. Toate activitățile programului Novateca susțin dezvoltarea liderilor bibliotecari în inovarea serviciilor de bibliotecă și modernizarea bibliotecilor la nivel local, regional și național.

Novateca echipează bibliotecile cu calculatoare, prin selectarea bibliotecilor în baza unui proces competitiv, achiziționarea utilajului pentru dotarea bibliotecilor, precum și prin dezvoltarea unui sistem durabil de suport IT pentru biblioteci.

Cu scopul de a consolida un sistem de dezvoltare profesională a bibliotecarilor, Novateca a creat o rețea de centre de instruire și instruiește bibliotecarii selectați; asigură durabilitatea sistemului de dezvoltare profesională continuă; oferă finanțări pentru dezvoltarea serviciilor moderne și inovative de bibliotecă; precum și organizează campanii de sensibilizare a publicului larg față de relansarea și reafirmarea bibliotecilor ca centre comunitare.

Prin stabilirea parteneriatelor cu autoritățile publice naționale și prin organizarea evenimentelor în parteneriat cu autoritățile publice locale, Novateca promovează participarea activă a bibliotecarilor în dezvoltarea parteneriatelor, cu scopul de a asigura prioritate bibliotecilor publice în dezvoltare.

Novateca sporește susținerea publică a bibliotecilor prin implicarea societății civile, în baza stabilirii și dezvoltării parteneriatelor cu ONG-uri și companii private. În realizarea acestora, Novateca asigură implicarea bibliotecarilor în procesul dezvoltării parteneriatelor, prin intermediul instruirilor și finanțărilor/granturilor mici oferite de program, astfel încât ei preiau treptat responsabilitatea pentru stabilirea acestor relații.

Scurt Istoric al etapei-pilot Novateca

Programul Național Novateca a fost precedat de o etapă de evaluare intensă a sectorului de biblioteci publice din Moldova și de un program-pilot cu durata de doi ani, care au fost, la fel, finanțate de Fundația Bill și Melinda Gates. Implementarea etapei naționale Novateca are la bază atât cunoștințele obținute din colaborarea cu bibliotecile publice pe parcursul perioadei de program-pilot cât și experiența programelor similare implementate, de către IREX, în Ucraina (programul Bibliomist) și România (programul Biblionet), prin inițiativa Biblioteci Globale.

Pe parcursul a doi ani de program-pilot, Novateca a dotat 68 de biblioteci publice din 12 raioane ale țării, cu circa 300 de calculatoare și echipament periferic și a instruit 243 de bibliotecari în domeniul utilizării calculatoarelor și creării noilor servicii de bibliotecă. În același timp, au fost testate programe de formare a competențelor bibliotecarilor în domeniile advocacy și parteneriate, precum și facilitate diverse oportunități de schimb de experiență și cunoștințe între bibliotecarii cu spirit inovator.

O importanță majoră o are faptul că pe parcursul etapei pilot programul a facilitat crearea și dezvoltarea a numeroase servicii noi de bibliotecă cum ar fi: cursuri IT pentru diferite categorii de populație, digitalizare a istoriei locale, ludoteca (spații pentru dezvoltarea creativă a copiilor), etc. La fel, programul a oferit sprijin bibliotecilor publice pentru stabilirea parteneriatelor cu spitale, ONG-uri și agenții locale de angajare în câmpul muncii. La nivel național, Novateca a colaborat cu Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (accentul fiind pus pe includerea bibliotecilor în strategia Moldova Digitală 2020) și a stabilit un acord de parteneriat cu operatorul național de comunicații Moldtelecom, care oferă bibliotecilor publice reducere de 50% la abonamentul lunar pentru serviciul Internet.

roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: [email protected]

Creare si promovare site