12/06/2017

18 Șefi ai Secțiilor de Cultură Evaluează Progresul Bibliotecilor Publice

8-9 iunie 2017, programul Novateca în colaborare cu Ministerul Culturii au organizat primul atelier de lucru al șefilor Secțiilor Cultură, adunând reprezentanți din 18 raioane ale țării. Evenimentul a servit o platformă oportună pentru participanți de a evalua principalele succese realizate de biblioteci începând cu anul 2017 și a schița planul de activități pentru perioada care urmează.

În perioada ianuarie – aprilie 2017, bibliotecile din rețea și-au îmbunătățit indicatorii cantitativi în termeni de număr de ore de instruire și servicii moderne prestate, înregistrând creșteri de 77% și respectiv 80%, fapt ce a contribuit în mod direct la sporirea numărului de beneficiari ai acestor servicii cu 72%. O dată cu lansarea celei de-a 2-a runde a campaniei de promovare a bibliotecilor publice „Ne vedem la bibliotecă!” și grație implicării active a specialiștilor de biblioteci în gestionarea rețelelor raionale, mai multe biblioteci din rețea și-au diversificat serviciile, orientându-se spre necesitățile informaționale ale cetățenilor.

În cadrul atelierului, partenerii Novateca au informat participanții despre principalele modificări ale legii cu privire la bibliotecă și a actelor normative care reglementează activitatea de bibliotecă și au accentuat necesitatea creării unor parteneriate durabile între administrația publică locală și asociațiile obștești, în vederea asigurării dezvoltării economice a comunităților. Totodată, partenerii au subliniat importanța tehnologiilor moderne, a tabletelor și roboților în dezvoltarea unor servicii moderne și sporirea numărului de utilizatori ai bibliotecii.

La finele evenimentului, șefii Secțiilor Cultură s-au familiarizat cu oportunitățile oferite de programul Novateca prin intermediul inițiativelor 1+1 și Fondul de Dezvoltare a Bibliotecii Moderne, schițând priorități pentru 2017 ce se axează pe organizarea evenimentelor, invitarea unui expert și replicarea serviciilor moderne de bibliotecă.

roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: [email protected]

Creare si promovare site