10/09/2018

Proiectul de Promovare a Informării Alegătorilor 2018-2019

Descrierea proiectului
IREX are plăcerea de a lansa o nouă inițiativă, finanțată de Ambasada SUA în Republica Moldova, ce are drept scop informarea, prin intermediul rețelei bibliotecilor publice, a locuitorilor din raioanele Republicii Moldova cu privire la drepturile lor de vot și modificările din noul sistem electoral, precum și creșterea gradului de implicare a cetățenilor în procesul de votare, oferindu-le acestora formații despre circumscripțiile electorale și acces la dezbaterile electorale difuzate în mass-media. Proiectul de Promovare a Informării Alegătorilor este un proiect de șase luni, implementat de IREX în colaborare cu Asociația Presei Independente și Asociația Presei Electronice din Moldova.

IREX este în căutare de bibliotecari interesați, din bibliotecile publice raionale/orășenești, care dețin experiență de formator și sunt dispuși să consolideze rolul bibliotecilor publice în calitate de promotori ai educației civice și coordonatori regionali pentru distribuirea informației în domeniul educației electorale, prin:

  • instruirea bibliotecarilor din localitățile rurale ale raioanelor privind informarea cetățenilor asupra modificărilor din sistemul electoral;
  • diseminarea materialelor informaționale în localitățile lor;
  • precum și asigurarea unui spațiu public neutru pentru discuții și vizionarea dezbaterilor candidaților electorali.
Participanții selectați vor beneficia de instruiri și materiale informaționale elaborate de API și APEL în colaborare cu IREX și vor contribui la asigurarea faptului că aceste mesaje și materiale vor ajunge la public, precum și vor instrui bibliotecarii locali și cetățenii din localitățile lor de reședință în modificările din noul sistem electoral, oferind informații specifice despre circumscripțiile uninominale (componența circumscripției electorale, amplasarea secțiilor de votare, candidații electorali, sursele suplimentare de informație) și acces la dezbaterile electorale televizate.

Bibliotecarii interesați sunt invitați să completeze și să expedieze formularul de aplicare până la 21 septembrie 2018.

Despre IREX
IREX este o organizație non-guvernamentală internațională care oferă programe de leadership și inovație pentru a promova schimbări pozitive de durată. IREX colaborează cu parteneri din peste 100 de țări în patru domenii esențiale pentru asigurarea progresului: dezvoltarea liderilor, abilitarea tinerilor, consolidarea instituțiilor și creșterea accesului la educație de calitate.

IREX funcționează în Republica Moldova începând cu 1997, abilitând persoanele și instituțiile locale să dezvolte elementele cheie ale unei societăți vibrante – inclusiv educația de calitate, accesul liber la informație și tehnologie pentru dezvoltare, mass-media independentă, abilitarea și dezvoltarea tinerilor, și egalitatea de gen – toate acestea contribuind la crearea unor comunități locale mai puternice. În prezent, IREX administrează programul Novateca în Moldova, finanțat de Fundația Bill & Melinda Gates în colaborare cu USAID, care facilitează transformarea sistemului de biblioteci publice pentru a oferi acces la IT, servicii moderne și oportunități de implicare a membrilor comunității, precum și programul Comunitatea Mea, finanțat de USAID, care sprijină autoritățile locale în îmbunătățirea serviciilor locale și promovarea unei dezvoltări locale mai incluzive.

Disclaimer: Proiectul și toate produsele dezvoltate în cadrul acestuia nu sunt în niciun fel afiliate politic, nu promovează actualul sistem de vot sau candidați electorali specifici, au caracter exclusiv informativ și nu reflectă neapărat punctul de vedere și opinia Ambasadei SUA în Moldova și/sau a organizației IREX.

roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: [email protected]

Creare si promovare site